Skip navigation

Afgørelser - teknik og miljø

Her på siden finder du en oversigt over de seneste miljøgodkendelser, indvindingstilladelser, zonetilladelser, vedtagne lokalplaner og kommuneplantillæg.

13.01.2017 / Indledning af revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Tørskindvej 71, 7183 Randbøl
Vejle Kommune har indledt revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på Tørskindvej 71, 7183 Randbøl, drevet af Blue Hors ApS (CVR nr. 15504749).

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan indtil den 10. februar 2017 anmode om, at få tilsendt udkast til afgørelse og kommentere udkastet, når dette foreligger.

Sagsbehandler: Frank Iversen, tlf. 7681 2447, mail fraiv@vejle.dk

10.01.2017 / Indledning af revurdering af eksisterende miljøgodkendelse Egtvedvej 81, 6040 Egtved
Vejle Kommune har indledt revurdering af den eksisterende miljøgodkendelse af husdyrbruget på
Egtvedvej 81, 6040 Egtved, drevet af Peter Siig (CVR nr. 13678405).

Enhver har ret til at se og kommentere sagens akter. Enhver kan indtil den 8. februar 2017 anmode om, at få tilsendt udkast til afgørelse og kommentere udkastet, når dette foreligger.

Sagsbehandler: Frank Iversen, tlf. 7681 2447, mail fraiv@vejle.dk

10.01.2017 / Revurdering af miljøgodkendelse Tørringvej 76, 7160 Tørring
Klagefrist: 7. februar 2017
Sagsbehandler: Lene Steffensen, tlf. 7681 2431, mail: lenst@vejle.dk

09.01.2017 /

Klagefrist den 6. februar 2017 kl. 23.59
Sagsbehandler: Birthe Overgaard
E-mail: birov@vejle.dk
Tlf.: 76 81 24 64

04.01.2017 /

Afledningstilladelse til Fertin Pharma.

Klagefristen udløber den 1. februar 2017

Påbud om afledningstilladelse
Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

03.01.2017 / Miljøgodkendelse af husdyrbruget på Ribevej 240, 6040 Egtved
Klagefrist: 31. januar 2017 kl. 23:59
Kontaktperson Jacob Nygaard Mail: jacny@vejle.dk Tlf. 7681 2454

22.12.2016 / Afgørelse om ingen godkendelsespligt ved opførelse af kornsilo på Bøllundvej 53, 7323 Give
Klagefrist er 19. januar 2017 kl. 23.59.
Kontaktperson: Mads Mortensen Tlf. 7681 2437, e-mail: madmo@vejle.dk

22.12.2016 / Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand i Vinding fra Bassin B. 521 til Skærup Å. Klagefristen er den 19. januar 2017 kl. 23.59. Sagsbehandler Brian Olsen - spildevand@vejle.dk - 7681 2445.

22.12.2016 / Tilladelse til nedsivning af processpildevand med methyltestosteron på Fårup Mølle Dambrug.
Fårupgårdvej 9A, 7300 Jelling.
Klagefristen er den 19. januar 2017. Sagsbehandler Brian Olsen - spildevand@vejle.dk - 7681 2445.

06.12.2016 / Bemyndigelse til gennemgang og optælling af gydebanker.

Vejle Kommune har jf. Vandløbslovens § 61 bemyndiget navngivne medlemmer af Vejle Sportsfiskerforening til at gennemgå og optælle ørredgydebanker i følgende vandløb: Kvak Møllebæk,
Ballegab Skovbæk, Ødsted Bæk, Blåkilde Bæk, Bredsten Bæk, og Højen Bæk.

Vandløbene bliver gennemgået i perioden 10. december 2016 til og med udgangen af januar 2017.

Sagsbehandler: Annette Holm Bonde email: anhbo@vejle.dk