Skip navigation

Udbetaling Danmark

Hvad betyder Udbetaling Danmark for dig?

Nogle borgere har allerede oplevet, at de ikke længere får deres penge fra kommunen, men fra den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Det sker, hvis du modtager folkepension, førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge eller tilskud til børnefamilier – det vil sige børne- og ægtefællebidrag, børnetilskud samt børne- og ungeydelse.
Overgangen er sket helt automatisk, og du behøver ikke at gøre noget. Kun hvis din situation ændrer sig, har du pligt til at oplyse om ændringerne til Udbetaling Danmark med det samme.


Hvornår begyndte Udbetaling Danmark at udbetale dine penge

  • Tilskud til børnefamilier er flyttet den 1. oktober 2012
  • Barseldagpenge er flyttet den 1. december 2012
  • Boligstøtte er flyttet den  1. marts 2013
  • Folkepensioner flyttet den 1. marts 2013
  • Førtidspension: 1. marts 2013

Hvis du har spørgsmål eller vil søge ydelserne

Du skal kontakte Udbetaling Danmark, hvis du har spørgsmål til din ydelse – eller hvis du ønsker hjælp til at søge om ydelser på nettet via borger.dk. Du vil kunne ringe og skrive til Udbetaling Danmark.
På borger.dk vil du kunne læse om de fem ydelser. Her vil du også finde svar på de mest almindelige spørgsmål og hjælp til at ansøge og komme i gang med digital selvbetjening.


Førtidspension tilkendes stadig af kommunen

På området førtidspension vil det stadig være kommunen, der afgør, om du har ret til at få ydelsen. Først herefter beregner og udbetaler Udbetaling Danmark din pension.


Stadig hjælp i kommunens borgerservice

Kommunens borgerservice vil kunne hjælpe dig med at sende ansøgninger til Udbetaling Danmark digitalt via borger.dk. Hvis kommunen vurderer, at du har behov for det, kan kommunen også hjælpe dig med at komme i kontakt med Udbetaling Danmark.

Selv om du får hjælp i kommunen, vil det altid være Udbetaling Danmark, der behandler din sag og fx afgør, om du skal have ydelsen (førtidspension tilkendes dog stadig af kommunen) eller om det beløb, du får udbetalt, skal ændres.

Overordnet vejledning i kommunen

Efter åbningen af Udbetaling Danmark vejleder kommunens borgerservice dig stadig om, hvilke ydelser du kan søge om at få. Det gælder både ydelser, der udbetales af kommunen og af Udbetaling Danmark.

Denne side er sidst opdateret: 15.04.2013