Skip navigation

Jeg er blevet ledig - ikke forsikrede

Kontanthjælp er en midlertidig økonomisk hjælp

Regnemskine JC

Forpligtelser

I aktiverings-/arbejdstilbuddet vil der blive fuldt op på, om du møder som aftalt:  

  • Hvis du uden rimelig grund udebliver fra dit tilbud, skal kommunen modregne i kontanthjælpen efter en fast takst. Hvis du udebliver delvis fra dit tilbud/aktivering, foretages der fradrag for en hel dag, uanset antallet af timer du rent faktisk er udeblevet. Det står i lov om aktiv social politik § 36.
  • Hvis du i forbindelse med sygdom er anmodet om lægelig dokumentation, og du ikke har afleveret denne dokumentation rettidigt, vil dit sygefravær blive betragtet som fravær uden rimelig grund. Dvs. kommunen modregner i kontanthjælpen efter en fast takst.
  • Afviser du uden rimelig grund et aktiveringstilbud eller udebliver du fra aktiveringen i et sådant omfang, at udeblivelsen sidestilles med en egentlig afvisning, ophører udbetalingen af kontanthjælpen. Det står i lov om aktiv social politik § 41. Hvis du fortsat ønsker kontanthjælp/starthjælp skal du henvende dig personligt ved
    aktiveringsstedet

Ved fremmøde på Jobcenter Vejle kan du få oplyst, hvor der er et åbent tilbud, du kan tage imod og dermed opfylde din pligt til at udnytte dine arbejdsmuligheder.

Du kan kun modtage kontanthjælp, hvis du opholder dig i Danmark. Hvis du planlægger at tage til udlandet, skal du huske at aftale det med din beskæftigelsesrådgiver, idet ophold i udlandet kan betyde, at du ikke er berettiget til kontanthjælp, eks. hvis det ikke er aftalt på forhånd, eller hvis du opholder dig i udlandet på udbetalingstidspunktet.

Denne side er sidst opdateret: 11.08.2016

Kontakt

Jobcenter Vejle
Havneparken 16C
7100 Vejle

Kontanthjælp/enkeltydelser tlf. 76 81 01 57 jobcentervejle@vejle.dk