Hav dette parat

  • Problemets geografiske placering
  • Et eller flere billeder, der viser problemet (hvis du har det liggende)
  • Dine kontaktoplysninger
Trin for trin

  1. Skriv et vejnavn eller tryk på kortet
  2. Vælg kategorier, beskriv problemet og angiv kontaktoplysninger
  3. Send praj og få et link, så du kan følge med