Skip navigation

Erhvervsudvalg

På disse sider kan du læse mere om Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse og Innovationsudvalget.

Vejle Byråd har som led i konstitueringsaftalen for 2014-2017 vedtaget at nedsætte to nye § 17,4 udvalg.

Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse
skal arbejde for at fastholde og tiltrække flere arbejdspladser til kommunen.

Udvalget har særligt fokus på den del af kommunens erhvervspolitik, som har den brede kontakt til ehvervslivet og dets organisationer og til uddannelsesområdet.

Innovationsudvalget
har særligt fokus på nye veje til vækst og velfærd.

Udvalget har særligt fokus på offentlig-privat innovation, herunder udviklingsmiljøer, samarbejde med vidensinstitutioner og internationalisering som vejen til vækst og forretningsudvikling.

Begge udvalg er bredt sammensat af repræsentanter fra erhvervslivet, uddannelsesområdet og byrådet.

Denne side er sidst opdateret: 27.11.2014

Det skal udvalgene arbejde med!

Se oversigt over, hvad Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse og Innovationsudvalget skal arbejde med.