Skip navigation

Råd og nævn

Her kan du læse om alle Vejle Kommunes råd og nævn.

Råd og bestyrelser skal altid høres i alle sager, der vedrører deres område.

Vejle Kommune vil gerne i dialog med alle om konsekvenserne af de beslutninger, vi træffer hver dag som offentlig myndighed. Vi vil snakke med borgerne, foreninger, erhvervsliv, myndigheder og andre interesserede.
 
Vi ser information og åbenhed som en forudsætning for, at vi kan få en reel diskussion om, hvordan opgaverne skal løses, og hvordan kommunen skal udvikle sig i fremtiden.
 
Nogle gange er snakken uformel. Men der er også mange områder, hvor dialogen er sat i system. De fleste af vores brugerbestyrelser og råd skal vi have ifølge loven. Andre har vi nedsat på eget initiativ.

 

Denne side er sidst opdateret: 10.05.2011