Skip navigation

Vejle som frikommune

Nyheder

Vejle Kommune blev i 2011 udpeget som frikommune for perioden 2012-2015. Siden hen er perioden blevet forlænget til sommeren 2017, så vi kan afprøve nye og lettere regler for bl.a. arbejdsmarkedsområdet, planlovsområdet og skoleområdet. Som frikommune har vi haft muligheden for at udfordre statens regler og love gennem ansøgninger om fritagelse. Vi har søgt om i alt 82 frikommuneforsøg, og har fået lov til omkring 50 forsøg. Generelt handler det om, at kommunen hellere vil måles på resultater og kvalitet frem for at fokusere på processer og regler.

Forsøgene skal evalueres i løbet af 2016. Det er Vejle Kommunes håb, at regering og folketing lytter til vores gode ideer og ophæver vores forsøg til generel lovgivning. Det er faktisk sket for 3 af vores forsøg indtil videre.

En oversigt over Vejle Kommunes frikommuneforsøg kan findes her:


Denne side er sidst opdateret: 18.02.2016

9 kommuners erfaringer som frikommuner
Konference i Vejle
7. april 2014 

9 kommuners erfaringer som frikommune - konference i Vejle 7. april 2014
Hent hæftet fra Frikommunekonferencen i Vejle
7. april 2014 her