10 år med Natur- og Stipuljen – drømme bliver til virkelighed

Så er der åbent for ansøgninger til Natur- og Stipuljen 2017. Igen i år har Vejle Kommune valgt at understøtte borgere og foreningers gode ideer til forskellige natur- og friluftslivsprojekter i Vejle Kommune. Ordningen har hidtil været en stor succes med mange flotte projekter og kan faktisk i år fejre sit 10 års jubilæum.

Himmelpind 2017
Mountainbike ved Himmelpinden.
Formålet med Natur- og Stipuljen er at hjælpe borgere eller foreninger, der har gode idéer til gavn for naturen og friluftslivet. Så har du en drøm om et natur- eller friluftsprojekt, som du ønsker at få etableret i dit lokalområde, så tøv ikke med at sende en ansøgning afsted. Vejle Kommune kan støtte med rådgivning, økonomi og hjælp til fundraising, mens ansøger forventes at yde frivillige timer – sammen kan vi få drømmen til at blive til virkelighed!

Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur & Miljøudvalget udtaler: 

”I år er et særligt år for Natur- og Stipuljen, da den fejrer 10 års jubilæum. I de foregående ni år er der udbetalt støtte til 99 projekter. Til disse er der udbetalt tilskud for ca. 1,27 mio. kroner. Projekterne vurderes til at have en samlet anlægsværdi på næsten 3,5 mio. kroner. Den faktiske værdi for rekreation, øget sundhed for borgerne, bevaret natur og meget andet kan jo ikke opgøres nøjagtig, men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at Natur- og Stipuljen er til stor værdi for utrolig mange borgere i Vejle Kommune. Vejle Kommune ser frem til indvielse af projekt nr. 100, der kan være et levende bevis på forsættelse af det fantastiske arbejde.”


Inspiration til projekter, der kan søges til:
  • Natur-, vandre-, mountainbike- og ridestier
  • Primitive telt- og lejrpladser
  • Fugle- og udsigtstårne
  • Rydde buske og træer på værdifulde overdrev og enge
  • Opsætte hegn til afgræsning af overdrev og enge
  • Forbedre små naturområder (eksempelvis levested for padder, sommerfugle og andre insekter)
  • Rydde trævækst samt anden pleje på heder
  • Bekæmpe problemarter, fx kæmpebjørneklo eller rynket rose

Det vigtigste for Vejle Kommune er, at projekterne skaber en værdi enten i form af øget mulighedfor at benytte naturen eller i form af øget naturværdi - gerne begge dele på en gang og for så mange borgere som muligt. Det er bredden og dybden i projekterne, der er vigtig her.

Forventninger til ansøgning
For at komme i betragtning forventer Vejle Kommune, at du som ansøger selv bidrager med mindst halvdelen af udgiften til realisering af projektet. Din egenfinansiering kan ske enten med økonomisk indskud fra ansøger selv, via andre fonde, eller i form af egne arbejdstimer. Vejle Kommune yder normalt kun tilskud til selve projektet. Det er primært ansøgeren, der står for projektets gennemførelse. Al fremtidig drift og vedligeholdelse skal ansøger / lodsejer selv stå for.
  
Der ydes typisk tilskud i størrelsesorden: 5.000-50.000 kr. afhængig af projektet. I alt er der 250.000 kroner til uddeling i 2017. I projekter, hvor du opsætter hegn, forventer vi, at du skaffer de nødvendige dyr til afgræsningen, samt indgår en græsningsaftale af minimum 5 års varighed. Tilskuddet er betinget af, at projektet gennemføres i løbet af 2017.

Færdiggjorte projekter

I 2016 har vi haft 16 velgennemførte projekter. Du finder ansøgningsskema og vejledning på kommunens hjemmeside: www.vejle.dk/naturogstipuljen

Kontaktpersoner

Søren Peschardt, 1. viceborgmester og formand for Natur- og Miljøudvalget, Vejle Kommune. Mail: sopes@vejle.dk og mobil: 5150 8463.

Kristian Jager Nykrog, projektleder, Natur & Friluftsliv, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mail: krjny@vejle.dk og tlf.: 7681 2471 og mobil: 3069 5171.  
Denne side er sidst opdateret: 15.02.2017