Involverings- og analysefasen for Ny Rosborg er netop afsluttet – forude venter den politiske visionsproces

Involverings- og analysefasen (fase 1) for Ny Rosborg er netop afsluttet, og byrådet skal nu udvikle en vision på baggrund af de mange input, der allerede er kommet fra byens borgere. Før det seneste byrådsmøde afholdt Teknik & Miljø et temamøde for byrådet om den nye bydel Ny Rosborg. Formålet med temamødet var at samle trådene for processen omkring Ny Rosborg og at kaste bolden op til byrådets fremtidige visionsforløb for den ny bydel (fase 2). Input fra involverings- og analysefasen er nedskrevet i fire hvidbøger. En pixibog, der hurtigt giver overblik over indholdet i de fire hvidbøger, er også udarbejdet.

Ny Rosborg pixibogen
Byudvikling med merværdi – ny tilgang til byudvikling
Udviklingen af Ny Rosborg skal ses ind i en ny tilgang til byudvikling med udgangspunkt i byudvikling med merværdi, Det betyder helt konkret, at byudvikling skal være forankret i Vejles resilienstankegang, der har fire fokusområder: Den samskabende By, Klima Resiliens, Social Resiliens og Smart City.
  
Arne Sigtenbjerggaard, borgmester, Vejle Kommune, udtaler:

”Ny Rosborg skal som bydel udvikle sig ud fra en vækstdagsorden, hvor vi går fra et kortsigtet til et langsigtet fokus. I den ligning skal Vejles potentialer og udfordringer som by naturligvis indtænkes. Vejles potentialer er jo tilflytning og økonomisk vækst, en levende bymidte, adgang til arbejdspladser, en fagligt dygtig arbejdsstyrke samt en flot natur. Vejles fremtidige udfordringer er også velkendte – mulig trængsel i midtbyen, flere borgere og klimaforandringer med mere vand til følge. Derfor skal vi med bydelsvisionen for Ny Rosborg også se på muligheder for udvikling og investering i tre afgørende områder: 1) god infrastruktur og mobilitet, 2) det gode byliv samt 3) klimaløsninger i pagt med naturen. Det tror jeg på sigt giver et spændende område med glade borgere.”

Ny Rosborg kan naturligvis ikke rumme svarene eller løsninger på samtlige tiltag i kommunens vækstdagsorden, men vil helt sikkert være et markant og vigtigt område i den udvikling, Vejle kommer til at gennemgå de næste mange år. 

Ny Rosborg - en særlig proces for et særligt sted
Ny Rosborg er et særligt sted, og forløbet har da heller ikke været magen til de udviklingsprocesser, som byrådet tidligere har set. Faktisk har processen været vendt lidt på hovedet, for projektgruppen bag Ny Rosborg har spurgt rigtig mange interessenter, før
visionen bliver udviklet.

Processen har været følgende:

  • Workshop og en vandring i området for byrådet i oktober 2015. 

Dernæst blev en række spændende aktiviteter søsat, der involverede studerende, borgere og professionelle aktører:
  • Workshop for borgere i april 2016
  • Sommerskole for skoleelever i juni 2016 
  • Tre vandringer henover sommeren 2016 
  • Byudviklingsmesse i oktober 2016 og 
  • Byudviklingsworkshop med udenlandske aktører i november 2016. 

Derudover har der løbende været en række arbejdsgrupper, der har arbejdet med Ny Rosborg, både i Vejle Kommune, hos eksterne aktører og i samarbejde med Resilience Lab Denmark, uddannelsesinstitutioner (VIA, Rosborg Gymnasium og Arkitektskolen i Aarhus) samt forskning (Aalborg Universitet).

Visionsprocessen skal tage sit udspring i et oplyst grundlag
Formålet med involveringsprocessen har været at give byrådet et oplyst grundlag at basere den nye bydelsvision på. Altså en anden måde at høste erfaringer på og blive klædt på til den kommende visionsproces, som løber fra januar til maj 2017.

En pixibog giver overblik

Det nye ved processen er også, at projektgruppen for Ny Rosborg har udarbejdet en hvidbog bestående af fire kapitler med læringen og resultaterne fra involverings- og analysefasen. Konklusionerne findes desuden i en pixibog, der på kort og overskuelig vis formidler første fase. Ovenstående er en ny måde at bedrive byudviklingsprocesser på.  

Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune, supplerer:

”Det er helt med vilje, at læringer fra involverings- og analysefasen er opsummeret i en pixibog og fire uddybende kapitler suppleret med anbefalinger til den fremtidige proces og bydel - altså en opsamling af, hvad styregruppen særligt har hæftet sig ved. Anbefalingerne er opdelt i gode råd til den fremadrettede proces og konkrete forslag til den nye bydel. På den måde er det langt lettere for byrådet at få overblik over indkomne forslag, erfaringer og indsatser for at nå i mål med en vision for Ny Rosborg. Vi vil gerne gøre det let at arbejde med processer.”


Tanken er desuden, at der tilføjes nye kapitler undervejs i processen. Byrådet er så med til at skrive det næste kapitel omkring selve visionsprocessen.

Hvad skal bydelsvisionen så indeholde?
En bydelsvision for Ny Rosborg, som byrådet skal finde en fælles retning på, kunne fokusere på spørgsmål som:
Hvilket byliv drømmer du om, at der skal udvikles, og hvad skal der til, for at vi kan skabe det?

Udviklingen af bydelsvisionen sker i samarbejde med Gehl Arkitekter, som også holdt et inspirerende oplæg om livet i byen på byudviklingsmessen i oktober 2016. Den færdige vision for området forventes klar i løbet af foråret 2017.

Faktaboks
Se projektmaterialet på www.nyrosborg.dk (højre side af hjemmesiden). Her kan du læse pixiudgaven og de fire kapitler, som allerede er skrevet, omkring Ny Rosborg.

Kontakter
Arne Sigtenbjerggaard, borgmester, Vejle Kommune. Mail: borgmesteren@vejle.dk og tlf.: 7681 1556.
Lisbet Wolters, stadsarkitekt, Vejle Kommune. Mail: liwol@vejle.dk og mobil: 2033 9468.
Camilla Jørgensen, projektleder, Byer & Land, Teknik & Miljø, Vejle Kommune. Mail: camjo@vejle.dk og tlf.: 7681 2243.
Denne side er sidst opdateret: 15.02.2017