Efter en borgerproces fra januar til juni 2019 blev byvision for Give vedtaget i byrådet den 19. juni 2019.

Hvorfor er byvisionen "Erhvervby Give - med vilje til handel og familieliv" vigtig for mig?

"Erhvervsby Give - med vilje til handel og familieliv" er en fælles retning for alle, der vil være med til at udvikle Give. Den vil gøre det lettere at sætte projekter og ideer i søen og at søge midler til nye tiltag. Vi ved hvilken retning, vi gerne vil i og kan bruge det, hvad enten vi står med en festival, et skraldeprojekt eller bygger nye veje. Du ved at hele byen og kommunen bakker op om den fælles retning og at der er mange andre, der vil det samme som dig.

Det er nu op til borgere, udviklingsråd, erhvervsliv og byråd at sætter handling bag og flytte byen i samme retning. Kig på byvisionens idéer til initiativer og bliv inspireret eller find en partner til dit projekt og din idé her.

Der er ikke øremærkede midler til byvisionen. Dem finder vi til de enkelte projekter gennem gode ideer, ansøgninger og hårdt arbejde.

Byvisionen lever kun, hvis den bliver brugt og drøftet. Bliv ved med at sætte Erhvervby Give til diskussion. Hvad betyder det? Hvad kan vi gøre? Hvor skal det føre os hen? Opgaven er din og min.

Hvor skal vi hen?

Hvordan kan vi fremme erhvervslivet og hvordan kan erhvervslivet fremme byen? Hvordan er rammerne for handelsbyen Give og det liv handlen skaber, og hvordan man holder fast i de gode rammer for familierne og for fællesskab i byen. Byvisionen omhandler både infrastruktur, gode erhvervsområder, udvikling af kunst, turisme, bymiljø, lokale oplevelser, erhvervsfællesskaber og hvordan fællesskab og handelsliv er en del af den gode by og vigtige for et fortsat stort erhvervsliv i Give. Se selv efter i byvisionen for Give.

Sådan besluttede borgerne sig for "Erhvervsby Give - med vilje til handel og familieliv" som deres byvision

Over tre måneder fra 1. januar til 1. april 21019 forslog og drøftede borgerne en række fremtidsscenarier for Give. Alle ideerne blev derefter samlet og grupperet efter temaer.

Ud af temaerne blev der skabt 8 forskellige udviklingsretninger med hver sin historie og et spørgsmål. Er det her den retning vi skal sætte for Give by?

Borgerne fik præsenteret udviklingsretningerne på et borgermøde. De fik lejlighed til at kommentere og tale om de forskellige retninger og til sidst at vælge mellem dem. Først valgte man de tre vigtigste udviklingsretninger og derefter den vigtigste (1) af de tre. De tre udviklingsretninger som fik flest stemmer var "Give - grobund for det bedste familieliv", "Give -en stærk handelsby" og  "Erhvervsby med vilje".

Du finder alle 8 udviklingsretninger her. 

Erhvervsby - med vilje til vækst blev valgt af borgerne (og erhvervslivet) som den bærende udviklingsretning for Give. For mange handlede det om, at Give by er noget i kraft af de lokale arbejdspladser. Byen skal have noget at leve af og arbejdspladser er fundamentet for byens udvikling. De øvrige retninger var også vigtige for borgerne, men familie, handel, fællesskab, kultur m.v. bliver i Give båret af en levende erhvervsby.

Erhvervsby Give - med vilje til handel og familieliv. På skulderne af borgernes valg blev den nuværende byvision udarbejdet. Her blev handel og familieliv indarbejdet i titlen for at fortælle, at selvom erhvervsliv er en drivende kraft, så sker det i samspil med handelslivet og gode forhold for familier. Det er den by vi skal stå samme om at fremme.

Film fra kick-off på byvisionen.

Kick-off møde på byvision Give
Sidst opdateret: