Hvem kan deltage? Hvor kommer projekterne fra? Hvem vælger projekterne? Hvorfor er det vigtigt at bakke op?

Fak­ta om af­stem­ning­en

Hvem kan deltage? Hvor kommer projekterne fra? Hvem vælger projekterne? Hvorfor er det vigtigt at bakke op?

Hvem må stemme?

Alle borgere over 12 år der bor i byvisionens området, må deltage i afstemningen. Området er 7323 Give. Er byvisionsafgrænsningen og postnummer ikke overlappende, er det nok at være omfattet af én af muligheder.

 

Hvordan stemmer man?

Man går ind på hjemmesiden www.vejle.dk/byvisiongive og vælger ”Stem her”. Herefter får præsenteret idéprojekterne og kan krydse den eller de projekter af man stemmer på/giver opbakning til. Desuden kan man læse mere om hvert projekter og se reglerne for afstemningen. 

 

Hvordan sikrer vi en fair afstemning?

For at kunne stemme skal man opgive sin hjemadresse og desuden acceptere, at man kun må stemme én gang. Systemet er sat op, så man kun kan stemme én gang fra en IP adresse. Man kan altså ikke stemme flere gange fra fx samme telefon. Efter afstemningen gennemgår en person fra kommunen stemmerne sammen med repræsentanter fra Give Udviklingsråd og Give Handel & Erhverv. Der er reserveret 100.000 kr. til indsats A og 100.000 kr. til indsats B. Og 300.000 kr. til indsatserne C-G. På baggrund af stemmetallet laves en anbefaling til Teknisk Udvalg, der skal frigive midlerne i byvisionspuljen. Teknisk Udvalg vil kigge på afgivne stemmer/opbakningen til de enkelte idéprojekter samt hvilket antal projektidéer, der samlet kan realiseres inden for de 500.000 kr. Teknisk Udvalg kan på baggrund af f.eks. det givne antal stemmer vælge at revurdere fordelingen af midlerne mellem indsatsområderne eller på anden vis justere processen.

Anbefaling og frigivelses af midler forventes behandlet af Teknisk udvalg medio august.

Resultatet af afstemningen offentliggøres her på siden. Der tages direkte kontakt til alle forslagsstillere.

 

Hvilke projekter kan der stemmes på?

12 forslagsstillerehar indsendt/indleveret 26 idéprojekter til realisering af Byvision Give.  De indsendte idéprojekter er efterfølgende blevet gennemgået af repræsentanter fra Give Udviklingsråd, Give Handel & Erhverv og Vejle Kommune for at se, om de opfyldte puljens kriterier. Kriterier er:

  • Idéen skal understøtte byvisionen (her var udvalgt to opencall temaer og fem øvrige temaer, som der kunne indsendes idéer indenfor)
  • Forslagsstiller skal medvirke til at projektet realiseres.
  • Idéen må ikke høre naturligt til under andre af kommunens puljer (f.eks. stipulje, kulturpulje, grøn pulje mv)
  • Idéen skal være indkommet rettidigt senest 15. juni 2021 kl. 12.
  • Idéen skal søges realiseret sommer 2021 - sommer 2022.

13 idéprojekter opfylder kriterierne og er gået videre til afstemning. Projekterne beskrives til afstemningen med titel, idé, budget, tovholder og hvornår og hvordan idéen tænkes realiseret.

De øvrige 13 projektidéer ligger uden for byvisionpuljens kriterier. Her kontakter vi forslagsstillerne direkte, med forslag til andre muligheder for evt. realisering. 

 

Hvorfor er det vigtigt at stemme/vise din opbakning?

Afstemningen er en vejledning til Teknisk Udvalg i Vejle Kommune. Udvalget ønsker at vide om der er bred folkelig opbakning til de idéprojekter, som aktive borgere foreslår til realisering for 500.000 kr. Din stemme er med til at vise, at byvisionen er vigtig for borgerne og at kommunen bør investere i den.

 

Hvem hjælper med processen?

Give Udviklingsråd: Jette Nielsen

Give Udviklingsråd: Carsten Friis Pedersen, næstformand*

Give Handel & Erhverv: Hanne Lund, formand

Give Handel & Erhverv: Marianne Dragsbæk 

Vejle Kommune: Camilla Jørgensen, Teknik & Miljø

*Har indsendt et idéforslag og deltager derfor ikke i den del af processen, der vedrører optælling af stemmer samt anbefaling til Teknisk Udvalg.

 

 

Sidst opdateret: