Ønsket er at skabe et torv, der inviterer til leg – og der kan blive hele Gives mødested.

Kunstlegepladsen skal desuden styrke Gives identitet som kunstby. Idéprojektet understøtter byvisionens indsats om at skabe tilbud til alle aldre – leg og aktivitet skal ind i midtbyen.  

 

Idéen

Idéen er at lave et område for børnefamilier ved Torvet med en kunstlegeplads og borde/bænke, som indbyder til et pusterum.

 

Budget

75.000

 

Tovholder

Susanne Lykke Søgaard Nielsen

 

Hvornår og hvordan skal idéen gennemføres?

Kunstlegepladsen kunne være flytbar, så den kan udvikles i 2021 og etableres i 2022. Og måske flyttes – måske midlertidigt - når renovering af torvet går i gang.

Kunstlegepladsen skal udvikles og etableres i samarbejde med Vejle Kommune. 

Collage med torve elementer
Eksempler på torveelementer
Sidst opdateret: