Fokus for studietur var nye greb i by- og boligudviklingen, mangfoldige bymiljøer og alternative tilgange samt fokus på de store balancer, kvalitet og bæredygtig vækst.

Baggrund og fokus:

Med afsæt i konstitueringsaftalen har Byrådet besluttet at gennemføre en 2040 proces for Vejle Kommunes langsigtede udvikling. Denne studietur til Aalborg ligger i forlængelse af studieturen til Aarhus i 2022 og har fokus på de store byers greb i by- og boligudviklingen, ungemiljøer og universitet samt fokus på by, havn og mobilitet i samspil.

Deltagere

 

Økonomiudvalg og Gruppeformænd:

 • Jens Ejner Christensen
 • Lars Schmidt
 • Dan Arnløv
 • Per Olesen
 • Rune Bønneløkke
 • Søren Peschardt
 • Martin Sikær
 • Morten Skovlund
 • Lone Myrhøj
 • Kenneth Fredslund
 • Torben Elsig Pedersen


Fra administrationen:

 • Niels Ågesen
 • Michael Sloth
 • Sarah Gaarde
 • Lisbet Wolters
 • Julie Halkier
 • Tinus Elsig

 

Indkvartering

Pier 5 Hotel, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg

Program

DAG 1

 • Kl. 08.15 | Afgang med bus

  Afgang med bus fra Skolegade 1, Vejle

 • Tema 1: Campus, Universitetet og ungemiljøer

  Kl. 10.30:
  Aalborg Universitetsbibliotek – studieliv og attraktive studiemiljøer /v teamleder Peter Thorup Hansen

  AAU har gennem en årrække arbejdet med at udvikle attraktive studiemiljøer. Vi besøger Aalborg Universitetsbibliotek, som er kendetegnet af bl.a. let transport til og fra, lækre faciliteter, læringsrum som skaber liv og identitet i nær samt stor skala. Vi går til AAU INNOVATE undervejs.


  Kl. 11.00
  En studerendes oplevelse af studiemiljøet på AAU
  Dialog med Niels Schmidt Nørgaard, som er flyttet fra Vejle til Aalborg og læser Miljøvidenskab på AAU.

  Kl. 11.15
  AAU INNOVATE – innovation og erhvervssamarbejde /v afdelingschef Morten Dahlgaard
  AAU INNOVATE er et knudepunkt for forskning, innovation og iværksætteri på Aalborg Universitet. AAU INNOVATE åbnede i oktober 2022 og danner rammen om videndeling og møder mellem forskellige fagligheder, hvor nye samarbejder med erhvervslivet opstår. AAU INNOVATE faciliterer bl.a. tværfaglig forskning, uddannelse og entreprenørskab for forskere, studerende og samarbejdspartnere.

  Kl. 12.10
  Transport – Bus til Frederik Bajers Vej 7k, 9220 Aalborg Ø

  Kl. 12.30
  Universitetets partnerskabsstrategi og skabelsen af attraktive studiemiljøer
  Oplæg og dialog med rektor Per Michael Johansen og prorektor Anne Marie Kanstrup.
  Fokus på samarbejde mellem kommune og universitet, opbygning af attraktive studiemiljøer i byen og på tværs af flere lokationer og i samarbejde med kommune og øvrige uddannelsesinstitutioner.
  Der serveres en let frokost under mødet.

  Kl. 13.30
  Transport – Bus til Utzon Centeret, Slotspladsen 4, 9000 Aalborg

 • Tema 2: De store dagordener - visioner og grebModerne campus, erhverv og kreative vækstmiljøer

  Kl. 14.00
  Strategisk byudvikling i Aalborg
  Oplæg og dialog v/ borgmester Thomas Kastrup Larsen og kommunaldirektør Tommy
  Christiansen


  Aalborg er Danmarks 3. største kommune med stor vækst i befolkningstal og arbejds- og
  studiepladser. Byen er en af landets største kongresbyer med Aalborg Kongres- og
  Kulturcenter som flagskib. Ejendomsmarkedets fokus er skiftet fra industri og
  logistikejendomme til en mere moderne vidensøkonomi omkring boliger, kontorer og
  butikker og byen præges bl.a. af ny udvikling af boliger og store byudviklingsprojekter i
  milliardklassen. Hvordan arbejder Aalborg Kommune med at skabe balance mellem vækst
  og velfærd, mellem by og land, og hvilke værdier og principper lægger de til grund for
  planlægningen af den moderne storby?

   

   

 • Tema 3: Udvikling af erhvervshaven

  Kl 15.45
  Transport – Bus til Port of Aalborg, Langerak 15, 9220 Aalborg

  Kl 16.15
  Port of Aalborg – guidet tur på erhvervshavnen
  v/ Jesper Råkjær, Professor i havnedrift og Udviklingschef, Port of Aalborg.

  Kl. 17.00
  Udviklingen af fremtidens erhvervshavn v/ Kristian Thulesen Dahl, Havnedirektør

  Kl. 17.45
  Transport – Bus til Pier 5 Hotel, Rendsburggade 5, 9000 Aalborg

  Kl. 18.15
  Fælles drøftelse – refleksioner og inputs

  Kl. 19.00
  Transport – Gåtur til Restaurant, Østre Havnegade 28, 9000 Aalborg

  Kl. 19.15
  Middag

   

DAG 2

 • Tema 4: By, havn og mobilitet i samspil

  Kl. 8.15
  Transport til Stigsborg Brygge. 5, 9400 Nørresundby

  Kl. 8.30
  Velkomst v. rådmand Jan Nymark Thaysen på Stigsborg Brygge

  Kl. 8.45
  Byudvikling, mobilitet og grøn omstilling – Stigsborg Brygge. Oplæg v/ afdelingsleder, Plan og Udvikling, Henrik Thomsen og byvandring fra kl. 10.00 på Stigsborg Brygge v/ Alex Tolstrup, projektleder.


  Aalborg sætter fokus på det gode liv og en bæredygtig fremtid. Arbejdet med ny Planstrategi er i gang, herunder prioritering af byens arealer. Der arbejdes med et levende
  havnemiljø med forskellige funktioner med moderne mobilitet og byliv i balance med fokus på bl.a. Midtbyplanen og Plusbus. Der arbejdes med nye store byudviklingsområder som Stigsborg Brygge, der er et af Danmarks største kystnære byudviklingsprojekter og en ny grøn bydel med fokus på oplevelser og fællesskab. Også udviklingen af transportformernes
  samspil – fodgængere, cyklister, biler, busser – rejser nye spørgsmål om fremtidens ’hierarki’ i byens mobilitet. Men hvordan planlægger man for det?

  Kl. 11.00
  Transport – Bus til Budolfi Plads

  Kl. 11.30
  Frokost

  Kl. 12.30
  Ud at se – byens transformation v/ arkitekt Rie Malling
  Budolfi Plads, Strækningen Nytorv til Medborgerhus, herunder mobilitet med fokus på fodgængere og cyklister, Havnefronten med Musikkens Hus, Utzon Centeret, Nordkraft (og forplads til Karolinelund)

  Kl. 14.30
  Transport – Bus til Vejle med forventet hjemkomst kl. 17.

Regnskab

  Total i DKK  Gennemsnit pr. person i DKK
Forplejning 14.421,33 1.030,09
Transport og hotel 27.684,40 1.977,45
Leje af lokaler 2.000,00 142,85
Gaver 1.334,14 95,29
I alt 45.439,87 3.245,70
Sidst opdateret: