Fokus for studietur var nye greb i by- og boligudviklingen, mangfoldige bymiljøer og alternative tilgange samt fokus på de store balancer, kvalitet og bæredygtig vækst.

Med udgangspunkt i gruppeformandskredsen igangsattes jævnfør Byrådets konstitueringsaftale en 2040 proces for Vejle Kommunes langsigtede udvikling. Fokus for studietur var nye greb i by- og boligudviklingen, mangfoldige bymiljøer og alternative tilgange samt fokus på de store balancer, kvalitet og bæredygtig vækst.

Deltagere

 

Økonomiudvalg og Gruppeformænd:

 • Jens Ejner Christensen
 • Lars Schmidt
 • Dan Arnløv
 • Per Olesen
 • Rune Bønneløkke
 • Søren Peschardt
 • Martin Sikær
 • Morten Skovlund
 • Lone Myrhøj
 • Kenneth Fredslund
 • Torben Elsig Pedersen


Fra administrationen:

 • Niels Ågesen
 • Michael Sloth
 • Sarah Gaarde
 • Lisbet Wolters
 • Julie Halkier
 • Tinus Elsig

 

Indkvartering

Comwell Aarhus

Program, opsamling og reflektioner

DAG 1

 • Kl. 08.15 | Afgang med bus fra Skolegade 1

  Oplæg: Byudvikling og arkitektur – Hvad står vi på i dag? v/ Lisbet Wolters

 • Tema 1: Byens udvidelse

  Kl. 9.45: Nye - fra bar mark til grøn by

  Rundvisning og oplæg v/ Peter Boe, Tegnestuechef, Tækker Group
  Byudvikling er traditionelt et kommunalt anliggende, men Nye er et privat initiativ udviklet fra bar mark. Det muliggør andre og alternative greb omkring fællesskab,
  fællesarealer og mellemrum. Tækker Group har blandt andet åbnet købmanden ’NYMA’ og fælleskøkkenet Foodlab, mens grøn mobilitet og deleøkonomiske tjenester danner rammer om en ny by med fokus på bæredygtighed og ressourceudnyttelse i bredeste forstand.

   

  Temaer/drøftelser under besøget:

  • Nytænkning af ’byen’ med fokus på fællesskaber og fælleshuse
  • Fleksibilitet i boligmassen (et-værelses-4-værelses i samme ’blokke’)
  • Deleøkonomi og biodiversitet – særlig frøblanding med 28 typer vegetation.
  • Stor ros til arkitektur (særligt træbyggeriet).
  • Spændende med privat developer, der har fokus på den samlede by – inkl.
   veje, infrastruktur og fælleshuse, mødesteder.
  • Begunstiget af, at der skyder en skole op 500 meter derfra – fokus på den
   bløde infrastruktur, der skaber kvalitet og sammenhæng.
  • Hvordan kan private ’forpligtes’ på nye måder i udviklingen af byen
   (medansvar for det en kommune normalt tager sig af?
 • Tema 2: Moderne campus, erhverv og kreative vækstmiljøer

  Kl. 11.30: Transport - Bus til Godsbanen (Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus)

  Kl. 12.15: Frokost på Godsbanen


  Kl. 13.15: Godsbanen, Ny arkitektskole og Institut for (x)

  Rundvisning og oplæg v/ arkitekt Carsten Lützen
  og daglig leder Mads Peter Laursen, Institut for (X)
  Godsbanen er på vej til at blive en kreativ smeltedigel med kulturproduktion, et levende
  uddannelses- og erhvervsområde og ikke mindst et grønt og børnevenligt boligområde med
  et mangfoldigt byliv. Turen går forbi Arkitektskolen og Institut for (X).

   

  Temaer/drøftelser under besøget:

  • Opmærksomhed på nye måder at gøre tingene på – kan vi skabe uden at
   formalisere tingene?
  • Institut for X (Mads Peter) som eksempel på det spontane og en ny model, hvor han er ansat af en forening, der betales af grundlejerne med billige huslejer.
  • Tillid, naboskab – to verdener der skal mødes (Arkitektskole og institut for X)
  • Mads Peter – har lige linje til Jacob Bundsgaard – derfor det lykkes?

   

  Kl. 14.45
  Transport - Gåtur til Aarhus Rådhus
  Kort stop ved Kunstprojektet Aros NEXT LEVEL v/ Lisbet Wolters

 • Tema 3: Strategisk byudvikling i Aarhus

  Kl. 15.30 v/ Bystrategisk chef, Bente Lykke Sørensen og kommuneplanchef, Lars Høeberg.

  Deltagelse af Borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard.

  Aarhus er i stor vækst og rivende udvikling. Oplæg med fokus på kommunens
  udvikling og arbejdet med etablering af arealudviklingsselskaber i forbindelse med udviklingen af Pier 3 og The Spring, planlægning og opkøb af arealer til
  daginstitutioner, strategisk energiplanlægning samt Aarhus Kommunes arbejde med fysiske fremtidsscenarier for ny byudvikling.


  Kl. 17.30
  Transport - Gåtur til Comwell Hotel (Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C)


  Kl. 18.45
  Transport - Fælles gåtur til Jægergårdsgade

  Kl. 19.00
  Middag

DAG 2

 • Tema 4: Havn - boliger, nye miljøer og offentlige faciliteter

  Kl. 8.30
  Transport - bus til Aarhus Ø, Bylageret

  Kl. 9.00
  Byudvikling på Aarhus Ø


  Oplæg og guidet rundtur v/ Bystrategisk chef Bente Lykke Sørensen og Projektleder, Mia Hørup.

  Aarhus Ø udvikler sig i disse år til et levende centrum for byliv hele året rundt. I en nær fremtid
  vil lejligheder, butikker, indkøbsfaciliteter, daginstitution og offentlige bylivsaktiviteter ligge
  side om side ved vandet og skabe en livlig bydel for alle.

   

  Refleksioner/ drøftelser under besøget:

  • Skal vi have et bylaboratorium, der viser fysisk model over udviklingen?
  • Kunne vi overføre dette til vores eget tårnværelse – sætte modellen der
  • Overvejelser om, hvorvidt der er for meget ’fyrværkeri’ på Aarhus Ø – for meget ikon-arkitektur, der vil for meget. Hvor finder øjet ro?
  • For meget fokus på at bygge højt og pompøst, men for lidt fokus på at ’lande’ bygningerne på jorden?
  • Områderne mellem boligerne giver mørke baggårde.
  • Velfungerende ’naboskaber’ som tema
  • Ros til butikker og restauranter i stueetagerne – skal huskes i forhold til fremtidige beslutninger og drøftelser vedr. Ny Rosborg
  • Midlertidighed er godt – skal vi også gøre det på Ny Rosborg, Nordkaj, Posthusgrund
  • Investeringer i det bløde (Fadølsanlæg, Kunst på gavl/væg mv.)
  • Kunst mellem husene – vægmalerier i det ’pæne’ skaber ny dynamik og interessant samspil.
  • Bassin 3 – Interessant Aarhus princip: Hver eneste gang der er en ny grund skal der være en ny diskussion og en borgerproces om indhold og model.
  • Er der basis for at lave en ungepolitik/midtbyvision for unge på tværs af forvaltninger?
  • Perspektiver – hvor mange unge skal der bo på et kollegium før det blomstrer?
  • Bygninger, der ældes med ynde – fokus, når vi selv bygger (ift. Big Ben Aarhus Ø)

   

  Kl. 10.30
  Besøg i Lighthouse. Sikkerhedssko, veste og hjelme udleveres på stedet.


  Kl. 11.10:
  Transport – Gåtur

  Kl. 11.30:
  Frokost på Aarhus Ø

  Kl. 12.30:
  Busafgang til Skolegade

  Kl. 14.00:
  Ankomst til Skolegade

Regnskab

  Total i DKK  Gennemsnit pr. person i DKK
Forplejning 16.949,53 997,03
Transport og hotel 21.904,00 1.288,47
Gaver 1.000,00 58,82
I alt 38.853,53 2.344,32
Sidst opdateret: