Her kan du se Vejle Kommunes delegerings- og kompetencefordelingsplan

Delegerings- og kompetencefordelingsplanen skal skabe et samlet overblik over, hvem der har kompetencen til at træffe beslutninger i Vejle Kommune. 

Både politikere, ansatte og andre skal til enhver tid via regelsættet kunne finde ud af, om en sag eksempelvis skal afgøres politisk eller kan afgøres administrativt.

Tanken bag regelsættet er derfor, at det skal fungere som et hjælpemiddel i kommunens daglige drift.

Denne 3. udgave af delegerings- og kompetencefordelingsplanen har været behandlet i Hovedmed og i direktionen, og planen er endelig godkendt af Vejle Byråd den 18. april 2018.

 

Sidst opdateret: