Retningslinjer for billed- og lyddækning af byrådsmøder for pressen og andre tilhørere:

  • Forud for byrådsmødet må der optages dækbilleder i hele byrådssalen
  • Fra starten af byrådsmødet er det tilladt at optage billeder og lyd fra den åbne del af byrådsmåderne
  • Optagelse af lyd og billeder skal ske fra tilhørerpladserne i byrådssalen
  • Optagelse skal ske således. at det ikke virker forstyrrende på afviklingen af byrådsmøderne

Godkendt af Vejle Byråd 21. august 2013.

Sidst opdateret: