Alle kan stille mundtlige spørgsmål til Byrådet i en halv time inden hvert byrådsmøde.

Dine spørgsmål besvares af borgmesteren eller et byrådsmedlem udpeget af borgmesteren. Øvrige byrådsmedlemmer kan komme med korte, supplerende bemærkninger, ligesom spørgeren kan stille korte tillægsspørgsmål.

Spørgsmålene skal være korte, og du kan ikke stille spørgsmål til sager, der er optaget på dagsordenen for dagens byrådsmøde.

Byrådets møder begynder kl. 16.30 med spørgetid.

Det ordinære møde begynder, når der ikke er flere spørgsmål til byrådet - dog senest kl. 17. Spørgetid har eksisteret siden august 2008, hvor Vejle Byråd valgte at indføre det.

OBS:
Spørgetid bortfalder 3 måneder før kommunalvalget, jf. pkt. 9 i nedenstående retningslinjer.

 • Retningslinjer for mundtlig spørgetid i Vejle Byråd

  1. Forud for Byrådets ordinære offentlige møder holdes offentlig spørgetid af maksimalt en halv times varighed. Det betyder, at Byrådets møder begynder kl. 16.30 med spørgetid. Det ordinære møde begynder, når der ikke er flere spørgsmål til byrådet - dog senest kl. 17.

  2. Ordningen omfatter kun mundtlige spørgsmål, der fremsættes på mødet.

  3. Enhver borger kan i spørgetiden stille spørgsmål rettet til Byrådet.
   Spørgeren skal oplyse sit navn.

  4. Spørgsmål besvares af Borgmesteren eller et af Borgmesteren udpeget medlem af Byrådet.

  5. Der kan ikke stilles spørgsmål, der vedrører sager, der er optaget på dagsordenen på det efter spørgetiden følgende Byrådsmøde.

   Der kan ej heller stilles spørgsmål i sager om enkeltpersoners rent private forhold samt om enkeltpersoner økonomiske forhold.

  6. Efter en besvarelse kan Byrådets øvrige medlemmer begære ordet for at fremkomme med korte supplerende bemærkninger, ligesom spørgeren kan begære ordet for at stille korte tillægsspørgsmål vedrørende samme emne som det oprindelige spørgsmål.

  7. Spørgsmål skal fremsættes i kort form.

  8. Borgmesteren kan begrænse antallet af indlæg og varigheden af ethvert indlæg.

  9. Spørgetiden bortfalder i en periode af 3 måneder forud for et kommunalvalg.

  10. Spørgetiden ledes af borgmesteren.

  Vedtaget af Byrådet 25. juni 2008 og ændret den 30. juni 2010.

Sidst opdateret: