Vejle Kommunes udgifter i relation til afvikling af Tour de France i 2022 Vejle Kommune.

Budgettet for en dansk Grand Départ er sat til 91,6 mio. kr., som finansieres ved 20,6 mio. kr. fra staten, 55 mio. kr. fra kommunerne og 15 mio. kr. fra regionerne. Den resterende 1 mio. kr. forventes finansieret ved andre bidrag, eksempelvis sponsorindtægter.

Derudover er der følgeomkostninger i de enkelte kommuner ud over den fælles udgift på de 91,6 mio. kr. Følgeomkostningerne afhænger af ambitionsniveauet i de enkelte byer ifm. deres gule folkefest. Det har fra starten stået klart, at hver start- og målby udover indskuddet i selskabet  selv står som værtsby, og at det giver en række forpligtelser i forbindelse med afvikling af løbet, herunder klargøring af rute, renhold, afspærring osv.

Det danske budget tager udgangspunkt i erfaringer fra tidligere internationale cykelløb i Danmark og i budgetterne fra Grand Départs i andre lande og byer.

Vejle Kommune har finansieret det danske Grand Départ med 5 mio. kr. Derudover har Vejle Byråd i det seneste budget afsat 5 mio. kr. i 2020 og 7 mio. kr. i 2021 til at finansiere udgifterne til at afholde starten af 3. etape i Vejle. Pengene skal blandt andet gå til klargøring af rute, afspærring, renhold, aktivering af frivillige, aktiviteter, sikkerhedsforanstaltninger, markedsføring og byudsmykning.

I 2021 blev efterfølgende bevilget 1,2 mio. kr. til ekstra ressoucer til frikøb af medarbejder i forbindelse med planlægning og afvikling af Touren.

Bilag for udgifter ifm. Tour de France-afvikling

I nedenstående oversigt finder du dokumenter vedr. udgifter/budgetter ifm. afviklingen af Tour de France 2022 i Vejle Kommune. Siden bliver løbende opdateret:

Sidst opdateret: