0         Indledning og spørgertid

 118      Deltagelse i kommunale aktiviteter.

 119      Mødekalender 2016.

 120      Kommunalt brug af flyselskaber.

 121      Brug af konsulenter, advokater, landinspektører, ejendomsmæglere mv.

 122      Resultatrevision 2014.

 123      Besvarelse af den afsluttende revisionsberetning for 2014 samt endelig godkendelse af årsregnskabet 2014.

 124      Boligforening Østerbo - Frivillig konvertering af lån.

 125      Boligorganisation AAB - Frivillig konvertering af lån.

 126      Boligforening Give - Frivillig konvertering af lån.

 127      Budgetopfølgning 1. kvartal 2015.

 128      Årsrapport 2014 og revisionsprotokollat 2014.

 129      Almene boliger - delegeringssag.

 130      Tilpasning af principper for etablering af pladser på 0-2 årsområdet.

 131      Egtved Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti for lån.

 132      Forslag til lokalplan nr. 1170 - Erhvervsområde ved Herredsvej og tillæg nr. 2 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 133      Forslag til lokalplan nr. 1196 - Solvarmeanlæg ved Mangehøje, Jelling og tillæg nr. 25 til kommuneplan 2013-2025.

 134      Forslag til lokalplan nr. 1198 - Boligområde ved Præstegårdsvej i Skibet.

 135      Forslag til lokalplan nr. 1201 - Teknisk anlæg, solceller, Nordre Ringvej, Vandel og tillæg nr. 29 til kommuneplan 2013-2025.

 136      Godkendelse af tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 for Trekantområdet - Særligt værdifulde landbrugsområder.

 137      Politisk høringssvar på statens forslag til vandområdeplan (2016-21).

 138      Endelig vedtagelse Naturkvalitetsplan - Kommuneplantillæg nr. 21.

 139      Anlægsregnskaber 2014 for projekter på Kultur- og Fritidsudvalgets område.

 140      Petersminde – Helhedsplan for skole og hal.

 141      Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension.

 142      Anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget.

 143      Salg af areal, Vejle. (Lukket sag)

 144      Ekspropriation af areal i Give. Lukket sag)

Sidst opdateret: