0         indledning, spørgetid og debat

 94       Deltagelse i kommunale aktiviteter.

 95       Udpegning af medlemmer til bestyrelsen.

 96       Anvendelse af sociale klausuler eller kædeansvar i selskaber med Vejle Kommunes deltagelse.

 97       Muligheden af kommunal selskabsdeltagelse vedrørende energiprojekter.

 98       Nedsættelse af lønbudget 2015 som følge af ændret lønskøn.

 99       Tilpasning af principper for etablering af pladser på 0-2 årsområdet.

 100      Anlægsbevilling - byggemodning af Hjelmdrupvej i Egtved, etape I

 101      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1190 - Solvarmeanlæg ved Lergårdvej, Egtved og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2013-2025

 102      Vinding Vandværk - Ansøgning om kommunegaranti for anlægslån.

 103      Ekspropriationsbemyndigelse ifm etablering af cykelsti mellem Riis og Givskud

 104      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1192 - Erhvervsområde ved Wittrupvej, Vejle og tillæg nr. 22 til Vejle Kommuneplan 2013-2025)

 105      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1188 - Boligområde ved Grangaard Alle og Grangaardvej, Jelling og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013-2025

 106      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 209 til spildevandsplanen - nyt boligområde ved Grangaard Alle, Jelling

 107      Endelig vedtagelse af tillæg nr. 217 til spildevandsplanen - sluseanlæg og fordelingsbygværk - Omløbsåen og Grejs Å

 108      Anlægsbevilling - samlet plan for Vejle Midtby 2015-2017.

 109      Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1191 - Solvarmeanlæg ved Mølletoften i Bredsten og tillæg nr. 19 til Vejle Kommuneplan 2013 - 2025

 110      Endelig vedtagelse af overførsel fra landzone til byzone i Vonge, frikommuneforsøg

 111      Foreningernes Hus i Vejle.

 112      Anlægsbevilling Fuglekærgård. 

 113      Anmodning fra Social og Sundhedsskolen Fredericia, Vejle og Horsens om medfinansiering af undervisningslokale.

  114     Samspil og styring på det specialiserede område.

 115      Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

 116      Borgmesterbeslutning vedrørende forsøgsordning for kyst- og naturturisme. (Lukket sag)

 117      Orienteringspunkt. (Lukket sag)

Sidst opdateret: