0          Indledning og spørgetid.

 26        Deltagelse i kommunale aktiviteter.

 27        Ændring af styrelsesvedtægten.

 28        Udpegning af ny repræsentant VOS Lillebælt + Ringkøbing Fjord.

 29        Valg af ny suppleant for udlejerrepræsentanten i Beboerklagenævnet.

 30        Revisionsberetning vedr. den løbende revision 2014 samt kontraktforlængelse med BDO.

 31        Bygningstilpasning af Mælkebøtten i Højen.

 32        Status på og evaluering af frikommuneforsøg.

 33        Endelig vedtagelse af lokalplan 1163 Boligområde ved Petersmindevej, Vejle.

 34        Anlægsbevilling - tilskud til opkøb af stemmeret ved dambrug.

 35        Endelig vedtagelse af tillæg nr. 196 til spildevandsplanen - nyt boligområde ved Petersmindevej, Vejle.

 36        Endelig vedtagelse af tillæg nr. 204 til spildevandsplanen - Separatkloakering af boligområde ved Skovbyvej, Andkær.

 37        Ekspropriationsbemyndigelse ifm etablering af Sluse på Omløbsåen, Vejle.

 38        Anlægsbevilling - Cykelparkering og parkeringsstrategi, Vejle Midtby.

 39        Anlægsbevilling til uddannelsescenter.

 40        Vederlagsfrit lejemål til Vejle Produktions- og Uddannelsescenter.

 41        Birkemose Golfcenter - ny lejeaftale.

 42        Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje for et areal ved Hjelmdrupvej, Egtved.

 43        Borgmesterbeslutning. (Lukket sag)

 44        Salg af arealer, Vejle. (Lukket sag)

 45        Køb af bygning på lejet grund, Vejle. (Lukket sag)

Sidst opdateret: