0        Indledning og spørgetid.

 211    Deltagelse i kommunale aktiviteter.

 212    Valg af byrådsmedlemmer til følgegruppen for Øget vækst i Vejle.

 213    Fritagelse for hvervet som medlem af Natur- og Miljøudvalget.

 214    Fritagelse for hverv som medlem af Havnebestyrelsen.

 215    Ombygning af brandstation på Norgesvej.

 216    Tilbygning til Børnegården Søndervang i Give.

 217    Jelling Varmeværk - ansøgning om kommunegaranti.

 218    Anlægsbevilling - Forundersøgelser i forbindelse med offentlige byggemodninger.

 219    Kombineret udlejning i boligområdet Løget.

 220    Forslag til lokalplan nr. 1168 - bolig- og erhvervsområde, St. Lihme og tillæg nr. 1 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 221    Forslag til lokalplan nr. 1203 - Område til boliger, bådopbevaring og parkering ved Stævnen og Kahytten, Vejle og tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

 222    Forslag til lokalplan nr. 1204 - Boligområde ved Petersmindevej, Vejle og kommuneplantillæg nr. 37.

 223    Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1213 - Centerområde ved Gormsgade, Jelling.

 224    Endelig vedtagelse af tillæg nr. 220 til spildevandsplanen - nedlæggelse af Farre Renseanlæg.

 225    Revision af eksisterende vinterregulativ pga. ny lov.

 226    Vedtagelse af Vejle Kommunes vandhandleplan.

 227    AffaldGenbrug - Nye ordninger 2016 - Nye Gebyrer.

 228    Velfærdsteknologi - anlægsbevilling 2015.

 229    Årsberetning magtanvendelse 2014.

 230    Afvikling af folkeafstemning den 3. december 2015.

 231    Vurdering af det faglige indhold for aktiviteter og studieture.

 232    Tilkendegivelse af ekspropriationsvilje for areal ved Hasselvang, Brejning.

 233    Ønske om orientering om status i sag om miljøbeskyttelse.

 234    Forslag til beslutninger vedrørende Vejle Havn. (Udgået)

 235    Forslag om Haderslev Kommunes optagelse i Trekantområdet.

 236    Køb af skovparcel. (Lukket sag)

 237    Ansættelsesretlig sag. (Lukket sag)

Sidst opdateret: