Pkt.   Tekst

0       Indledning og spørgetid

266    Deltagelse i kommunale aktiviteter.

267    Anlægsbevillinger til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2017.

268    Lån 2016 (ekskl. ældreboliger).

269    Budget for Vejle Erhvervshavn 2017 og takster for 2017.

270    Bestyrelsesvedlæggelse 2017.

271    Anlægsbevilling - Forundersøgelser og projektering af vejanlæg.

272    Udpegning af bestyrelsesmedlem til Fonden Brummersvej.

273    Mellemkommunale takster 2017.

274    Prioritering af mindre anlægsprojekter 2017.

275    Godkendelse af Vejle Spildevands betalingsvedtægt og takster for 2017.

276    Energioptimering Bredager Skole.

277    Overdragelse af kompetence til at godkende takster og regulativer for vandforsyning til og fra nabokommuner.

278    Proces for udarbejdelse af ejerstrategi for Deponi Syd.

279    KKR Takster 2017 på Voksenområdet.

280    Anmodning om udtræden af Folkeoplysningsudvalget.

281    DGI Huset godkendelse af årsregnskab 2015.

282    Kongernes Jelling - Allonge til rammeaftale samt udviklings- og arbejdsplan.

283    Forslag vedrørende principper for Vejle Kommunes grundkapitalstøtte til etablering af almene boliger.

284    Forslag omkring meget kritisabel datasikkerhed i Vejle Kommune.

285    Salg af mindre areal i Give. (Lukket sag)

286    Salg af areal. (Lukket sag)

287    Køb af fast ejendom. (Lukket sag)

288    Eventuel fusion. (Lukket sag)

289    Borgmesterbeslutning. (Lukket sag)

Sidst opdateret: