Pkt.   Tekst

0        Indledning og spørgetid.

52      Ændring af Vejle Byråds forretningsorden.

53      Forslag om ændring af Vejle Byråds forretningsorden.

54      Deltagelse i kommunale aktiviteter.

55      Forslag om iværksættelse af undersøgelse som følge af landbrugspakken.

56      Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2015 til 2016.

57      Anlægsregnskaber - Økonomiudvalgets eget budgetområde.

58      Anlægsbevilling til Revitalisering af Skyttehushaven.

59      Vederlæggelse af Havnebestyrelsens medlemmer i 2016.

60      Anlægsregnskaber på Teknisk Udvalgs område.

61      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1203 Område til boliger, bådopbevaring og parkering ved Stævnen og Kahytten, Vejle og tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

62      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1168 Bolig- og erhvervsområde, St. Lihme og tillæg nr. 1 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

63      Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1210, Område til offentlige formål ved Helligkildevej, Vejle og tillæg nr. 35 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

64      Forslag til lokalplan nr. 1222 Boligområde ved Lilholtvej og Borggårdsvej, Børkop og tillæg nr. 43 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.

65      Godkendelse af nybyggeri for ØsterBo - Tirsbæk Bakker - Skema A.

66      Anlægsbevilling - Reparation og vedligehold af broer 2016.

67      Anlægsregnskaber på Natur & Miljøudvalgets område.

68      Anlægsbevilling til klimaprojekt - Etape 2 - Grejs Å.

69      Nye regulativer husholdningsaffald og erhvervsaffald.

70      Plejeboligstrategi.

71      Egtved Kunstgræs ansøgning om udvidelse af lånegaranti.

72      Varetagelse af det arkæologiske ansvarsområde i Hedensted Kommune fra 1.7.2016.

73      Valg af medlem og stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget.

74      Borgmesterbeslutning. (Lukket sag)

75      Rapport. (Lukket sag åbnet dog uden nationale test)

76      Ansættelsessag. (Lukket sag)

Sidst opdateret: