Pkt.  Tekst

0       Indledning og spørgetid.

170    Stedfortræderindkaldelse - Lasse Bak Egelund.

171     Mødekalender 2017.

172     Deltagelse i kommunale aktiviteter.

173     Nye vedtægter til Vejle Prisen.

174     Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 1049 - Boligområde og boldbaner syd for Ny Højen for del af lokalplanområdet.

175     Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 1.07 for et område til offentlige formål (vandværk) beliggende ved Præstevænget og Østergade i Egtved for del af lokalplanområdet.

176     Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan BO 1.8.1 ER 1.1.1 - Bolig- og erhvervsområde syd for Dalgade og vest for Søndergade, Egtved.

177     Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 112 - Erhvervsområde ved motorvejen syd for Danmarks Transport Center.

178     Endelig vedtagelse af ophævelse af lokalplan nr. 02.9.D.1 - Campingformål i Randbøldal for del af lokalplanområdet.

179     Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1219 Boligområde ved Bredballe Byvej og Skelvangen, Vejle og tillæg nr. 41.

180     Tillæg nr. 215 til spildevandsplanen - separatkloakering i Egtved.

181     Anlægsregnskab for om/tilbygning af fællesarealer plejecenter Kløverhaven.

182     Bygningen - udpegning af medlemmer til bestyrelsen

183     Anmodning om optagelse af sag - pengeposer.

184     Anlægsregnskab 2015 for projekter på Kultur- og Idrætsudvalgets område.

185     Kommunal lånegaranti - Egtved Hallen.

186     Øster Starup Vester Nebel Hallen ansøgning om forhøjelse af lånegaranti.

187     Forslag om indførelse af en veteranpolitik i Vejle Kommune.

188     Forslag om ændring af FlexUng.

189     Lejemål. (Lukket sag)

190     Salg af fast ejendom. (Lukket sag)

191     Orientering. (Lukket sag)

192     Borgmesterbeslutning. (Lukket sag)

Sidst opdateret: