0   Indledning og spørgetid
 232   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 233   HR- og ligestillingsredegørelse 2017.
 234   Beskæftigelsesplan 2018.
 235    Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1245 - Erhvervsområde med offentlige formål ved Soldalen, Vejle.
 236    Vedtagelse af Kommuneplan 2017-2029. (udsat)
 237   Anlægsbevilling til nordlige gågade i Vejle.
 238    Anlægsbevilling til etablering af nye sti- og vejanlæg i Tirsbæk Bakker.
 239    Anlægsbevilling til etablering af 2 minus 1 vej på Strandvejen, Vejle.
 240    Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1216 - Boligområde ved Blomsterparken i Give.
 241   Endelig vedtagelse lokalplan nr.1240 Boligområde Tirsbæk Bakker, etape 2, Vejle  (udsat)
 242    Endelig vedtagelse af tillæg nr. 219 til spildevandsplanen - separering i Østbykvarteret - klimaprojekt – medfinansiering.
 243    Endelig vedtagelse af tillæg 243 til spildevandsplanen - boligområde ved Tirsbæk Bakker - etape 2.  (udsat)
 244    Samarbejdsstrategi mellem de almene boligorganisationer og Vejle Kommune.
 245    Godkendelse af vedtægtsændring i det fælleskommunale selskab Energnist I/S.
 246    Vejle Kommunes Sundhedsberedskabsplan.
 247    Forslag vedrørende flygtningekvoter.  (udsat)
 248    Forhold vedrørende køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 249    Prisfastsættelse af fast ejendom. (Lukket sag)
 250    Salg af fast ejendom. (Lukket sag)
 251    Indgåelse af lejemål. (Lukket sag)
 252    Borgmesterbeslutning. (Lukket sag)
     
Sidst opdateret: