0   Indledning og spørgetid.
 191   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 192   Omprioritering af allerede godkendte projekter til ungdoms-/studieboliger samt små og billige boliger i Vejle by.
 193   Årsberetning for Borgerguide, Erhvervsguide samt Bosætningsguide.
 194   Byggemodning af parcelhusgrunde i Smidstrup.
 195   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1237 - Boligområde ved Svinholtvej og Vindingvej, Vinding og tillæg nr. 52 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.
 196   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1242 - Blandet bolig- og erhvervsområde ved Hældagervej, Bredballe og tillæg nr. 58 til Vejle Kommuneplan 2013-2025.
 197   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 221 til spildevandsplanen - Boligområde ved Steen Blichers Vej i Bredsten.
 198   Domea Egtved afd. 8851 - Skema A - Godkendelse af større renovering.
 199   Domea Egtved afd. 8825 - Skema A - Godkendelse af større renovering
 200   Ændring af regulativ for husholdningsaffald med henblik på indførelse af generelle regler for nedgravede affaldsløsninger.
 201   Miljøgodkendelse af tørreri, European Protein.
 202   Bevægelser i højdeforskellene i Vejle Kommune.
 203   Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2017.
 204   Forslag om at sprøjtegifte skal afskaffes totalt i Vejle Kommune.
 205   Forslag om forbedring af rammevilkårene i folkeskolen.
 206   Forslag om ændring af fripladsgrænsen.
 207   Forslag om frit medlemsskab af foreningsrelaterede fritidsaktiviteter mv. (udgået)
 208   Forslag vedrørende fibernet. (udgået)
 209   Forslag vedrørende den kommunale service.
 210   Forslag vedrørende kædeansvar.
 211   Forslag om projekt Vejle, vild med vilje.
 212   Arkitektur i Vejle Kommune. (Lukket sag)
 213   Prisfastsættelse og salg. (Lukket sag)
 214   Indgåelse af lejeaftale. (Lukket sag)
Sidst opdateret: