0   Indledning og spørgetid
272   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
273   Lån 2017 (ekskl. ældreboliger).
274   Anlægsbevillinger til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2018.
275   Anlægsregnskab DGI projektet.
276   Anlægsregnskab.
277   Udbygning af Nørremarksgården.
278   Tilpasning af skoledistrikt Tirsbæk Bakker.
279   Anlægsbevilling – Mobilitet.
280   Anlægsbevilling byggemodning Grangaard Alle, Jelling.
281   Godkendelse af byfornyelsesprogram for Børkop Bymidte.
282   Forslag til lokalplan nr. 1207 - Boligområde ved Grundet Bygade, Nørremarken/Vejle og tillæg nr. 14 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
283   Forslag til lokalplan nr. 1252 - Solcelleanlæg ved Kærbøllingvej, Bredsten og tillæg nr. 9 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
284   Forslag til lokalplan nr. 1254 - Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle.
285   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1243 - Centerområde ved Flegmade, Vejle.
286   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1247 - Område ved Ibæk Strandvej og tillæg nr. 3 til kommuneplan 2017-29.
287   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1250 - Boligområde ved Østerled og Parkvej, Vejle og tillæg nr. 7 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
288   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 184 til spildevandsplanen - Nyt boligområde ved Ibæk Strandvej, Vejle.
289   Separatkloakering af Langelund og nedlæggelse af Langelund Renseanlæg.
290   Udmøntning af allerede godkendte midler til ungdoms-/studieboliger samt små og billige boliger i Vejle By.
291   Østbyparken afd. 53 - Godkendelse af skema A.
292   Lejerbo afd. 956-2 Skudehavnen - Godkendelse af skema A.
293   AAB afd. 41 - Påbudt konvertering af lån og vedståelse af garantier.
294   Kvalificering af afgrænsning af vandløb og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanen 2015-2021.
295   Miljøgodkendelse af tørreri, EUropean Protein.
296   Udviklingsmål 2018.
297   Petersminde - genopbygning - dispositionsforslag til godkendelse.
298   Ansøgning om realisering af lokale projekter, som følge af opsætning af vindmøller.
299   Forslag om indførelse af en neutralitetsregel.
300   Forslag om at det undersøges, hvorvidt det er muligt at nedbringe anvendelse af institutioner tilknyttet Tvind.
301   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
302   Salg af erhvervsareal. (Lukket sag)
303   Orientering. (Lukket sag)
Sidst opdateret: