0   Indledning og spørgetid
 266   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 267   Udpegning af medlem til bestyrelsen for TVIS.
 268   Lån 2018 (ekskl. ældreboliger).
 269   Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2019.
 270   Ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt.
 271   Godkendelse af byrådets vision 2018-2021 "Vejle med Vilje".
 272   Ansøgning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.
 273   Vejle Erhvervshavn - Budget 2019.
 274   Statistik over Ankestyrelsens afgørelser.
 275   Forslag til lokalplan nr. 1290 - Offentligt område ved Fælleshåbsvej og Skikballevej, Brejning - og tillæg nr. 33 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 276   Forslag til lokalplan nr. 1269 Område til rekreative formål ved Mølvangvej, Jelling.
 277   Forslag til lokalplan nr. 1277 - Boligområde ved Grejsdalsvej og Jellingvej, Vejle - og tillæg nr. 26 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 278   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1272 - Boligområde ved Sejershaven, Gadbjerg.
 279   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1279 - Boligområde ved Mælkevejen, Vejle.
 280   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 216 til Vejle Kommunes spildevandsplan.
 281   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 218 til spildevandsplanen - transportledning og pumpestation – Give.
 282   Vejle Spildevand A/S - Legalitetstilsyn med takster for 2019.
 283   Lokalt naturråd i Trekantområdet - anbefalinger fra Naturrådet.
284  

Risikobaseret Dimensionering – fælles serviceniveau for Trekantområdets Brandvæsen.

 285   Renovering af plejecenter Holmegården.
 286   Tværgående hjemløsestrategi 2019-2021.
 287   Værdighedspolitikken.
 288   Revideret rammeaftale med Nationalmuseet om drift af Kongernes Jelling.
 289   Dansk Civil Hundeførerforening Vejle (DcH) – klubfaciliteter.
     
Sidst opdateret: