0   Indledning og spørgetid
  1   Deltagelse i kommunale aktiviteter
  2   Forretningsorden for Vejle Byråd.
  3   Indstilling af formand for og valg af to medlemmer til Beboerklagenævnet og disses suppleanter.
  4   Indstilling af formand for og valg af to medlemmer til Huslejenævnet og disses suppleanter.
  5   Valg af medlemmer til Integrationsrådet.
  6   Valg af medlemmer til politiske følgegrupper i Trekantområdet Danmark.
  7   Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen for kommunalvalg.
  8   Valg af medlemmer til Valgbestyrelsen ved folketingsvalg, folkeafstemninger og valg til EU-Parlamentet.
  9   Stedfortræderindkaldelse for Niels Clemmensen.
 10   Valg af 10 medlemmer til Handicaprådet.
 11   Forslag om ændring af Vejle Kommunes styrelsesvedtægt.
 12   Vederlag m.v. til medlemmer af Byrådet.
 13   Regulativ om byrådsmedlemmers vederlag og godtgørelse.
 14   Svar til Ankestyrelsen vedrørende § 16 i Byrådets forretningsorden.
 15   Anlægsbevilling - Færdiggørelse af byggemodninger 2018.
 16   Beriderbakken i Vejle – dobbelt venstresving.
 17   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 234 til spildevandsplanen - Separering af Lindeballe.
 18   Tillæg nr. 177 - spildevandsplanen for et boligområde ved Ny Højen syd.
 19   Vejle Ældreboligselskab afd. 112-01 - Ombygning af tre boliger i bofællesskab til tre familieboliger.
 20   Forslag fra DF om ny VVM-redegørelse - vindmøller i Svindbæk.
 21   Godkendelse af ejerstrategi for Deponi Syd I/S
 22   Ny driftsoverenskomst. (Lukket sag)
 23   Kommunale ejendomme. (Lukket sag)
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Sidst opdateret: