0   Indledning og spørgetid
192   Valg af medlemmer til valgkomitéen for parlamentsvalg, folkeafstemninger og valg til Europa-Parlamentet.
193   Stedfortræder invitation to Morten Kristensen.
194   Kommissorium for fremtidig anvendelse af Smidstrupparken.
195   Ansøgning om kommunegaranti - Vejle Fjernvarme.
196   Anlægsbevilling til udvikling af Rådhustorvet.
197   Anlægsbevilling til renovering af Stationsvej i Jelling.
198   Anlægsbevilling til ITS - Intelligent Transport Systemer.
199   Anlægsbevilling og ekspropriationsbemyndigelse til ombygning af krydset Valløesgade og Ørstedsgade, Vejle.
200   Anlægsbevilling til ombygning af krydset Toldbodvej - Ibæk Strandvej, Vejle.
201   Forslag til lokalplan nr. 1255 - Center area between Holmen and Stormgade, Vejle - and Appendix no. 11 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
202   Forslag til lokalplan nr. 1272 - Boligområde ved Sejershaven, Gadbjerg.
203   Forslag til lokalplan nr. 1279 - Boligområde ved Mælkevejen, Vejle.
204   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1268 - Residential area at Kirkebyvej in Hornstrup Kirkeby - and Appendix nr. 20 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
205   Tillæg nr. 228 til spildevandsplanen for et nyt boligområde nord for Mælkevejen i Planetbyen.
206   Domea Egtved afd. 8825 og 8826 - Salg af almene boliger og serviceareal.
207   Renovering af Plejecenter Holmegården.
208   Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2018.
209   Årsberetning magtanvendelse 2017 on Senior Committee area
210   Vejle-Prisen 2017. (Lukket sag)
211   Jordsalg. (Lukket sag)
Sidst opdateret: