0   Indledning og spørgetid.
 151   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 152   Fraværsoversigter.
 153   Valg af socialt sagkyndig til Huslejenævnet.
 154   Valg af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet.
 155   Orientering om ny stedfortræder for medlem af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn.
 156   1. kvartalsopfølgning 2018 - hele kommunen.
 157   Årsberetning 2017.
 158   Årsrapport 2017 med tilhørende revisionsprotokol og ledelsesberetning.
 159   Organisering som følge af Regeringens udspil vedrørende ”Indsatsen mod parallelsamfund”.
 160   Anlægsbevilling til cykelsti på Juelsbjergvej ved Tirsbæk Bakker.
 161   Ekspropriationsbemyndigelse til signalanlæg i Assendrup.
 162   Færdiggørelse af erhvervsbyggemodning af sidevej til Stiftsvej.
 163   Forslag til lokalplan nr. 1271 - Erhvervsområde, Hjortsvangen, Give - og tillæg nr. 21 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 164   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1263 for et område nord for Mælkevejen, Uhrhøj.
 165   Byggemodning af parcelhusgrunde i Planetbyen Nord.
 166   Domea Egtved afd. 8851 - Godkendelse af renovering - Skema B.
 167   Domea Egtved afd. 8825 - Godkendelse af renovering - Skema B.
 168   Plan til beskyttelse af grundvandet for 45 vandværker i Vandel-Vork, Bredsten-Gadbjerg og Hvejsel, Andkær og Jerlev-Vejle Syd, Grønbjerg-Langelund Vandværk og Øgelund Vandværk 2018.
 169   Ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen.
 170   Trekantområdets Brandvæsen budget 2019.
 171   Godkendelse af regnskab 2017 for Trekantområdets Brandvæsen.
 172   En samlet fælles fortælling for Vejle Ådal og Fjord - ”De fire Dale” og et visionsoplæg til Dalenes Hus ved Haraldskær.
 173   Anlægsregnskab - Køkkener.
 174   AAB - Regulering af økonomien for renoveringsprojektet. (Lukket sag)
 175   Erhvervelse af fast ejendom. (Lukket sag)
 176   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 177   Lukket punkt.
Sidst opdateret: