0   Indledning og spørgetid.
 70   Stedfortræderindkaldelse for Martin Jensen
 71   Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.
 72   Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2017 til 2018
 73   Revideret gebyrpolitik for opkrævninger i forlængelse af ændring af gebyrloven.
 74   Budget 2018 - Vejle Erhvervshavn.
 75   Kvalitetsrapport for Vejle Kommunes Skolevæsen - skoleåret 2016/17.
 76   Jelling Varmeværk - Godkendelse af vedtægtsændringer.
 77   Anlægsregnskab Teknisk Udvalg.
 78   Ekspropriation til vejanlæg - Tirsbæk Bakker.
 79   Trafiksikkerhedsplan 2018-2020 og Handleplan 2018.
 80   Forslag til lokalplan nr. 1263 - Boligområde nord for Mælkevejen, Uhrhøj.
 81   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1253 - Offentlige formål ved Engelsholmvej, Engelsholm Slot og højskole - og tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017-2029.
 82   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1254 - Boligområde ved Sofienbjergvej i Vejle.
 83   Nedlæggelse af sikringsrum på Hældagervej 165, 7120 Vejle Ø.
 84   Anlægsregnskaber over 2 mio. kr.
 85   Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr. vedrørende 2017.
 86   Bevæg dig for livet – visionskommune.
 87   Røgfri Fremtid.
 88   Forslag fra SF om indefrysning af midler ved eventuel konflikt.
 89   Forslag fra SF vedrørende regeringens "Et Danmark uden parallelsamfund".
 90   Forslag fra SF vedrørende instruks af bestyrelsen for Vejle Erhvervshavn. (Sag taget af)
 91   Resultater. (lukket sag)
 92   Fast ejendom. (lukket sag)
 93   Renovering og udlejning af fast ejendom. (lukket sag)
 94   Jordsalg. (lukket sag)
 95   Salg af ejendom. (lukket sag)
 96   Salg af ejendom. (lukket sag)
     
     
Sidst opdateret: