0   Indledning og spørgetid
 193   Kommunale aktiviteter.
 194   Anmodning om fritagelse for hverv som suppleant i Sydtrafiks Repræsentantskab.
 195   Byggemodning af parcelhusgrunde.
 196   HR Redegørelsen.
 197   Delpolitik om røg.
 198   100 Resilient Cities Network – orientering om ny international struktur.
 199   Bemærkninger til Planstrategi 2019.
 200   Anbefaling af forslag til byvision for Børkop og omegn.
 201   Forslag til lokalplan nr. 1274 - Boligområde ved Seligmannsvej, Vejle - og tillæg nr. 28 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 202   Forslag til lokalplan nr. 1297 - Centerområde ved Flegmade 9-13, Vejle - og tillæg nr. 41 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 203   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1246 - Erhvervsområde, Vejle Havn- og tillæg nr. 12 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 204   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1264 - Boligområde ved Vestermarksvej, Grejs.
 205   Endelig vedtagelse af lokalplan 1299 - Område til teknisk anlæg ved Kiddegårdsvej, Jelling - og tillæg nr. 8 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 206   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1303 - Område til offentlige formål ved Borggårdsvej, Børkop - og tillæg nr. 44 til Vejle Kommuneplan 2017-2019.
 207   Beboerparkering i parkeringshuse.
 208   Godkendelse af ejerstrategi 2019-2021 for Vejle Spildevand A/S.
 209   Anlægsbevilling til realisering af vådområde Fløjstrup-Keglekær Bæk.
 210   Anlægsbevilling - Renovering og opgradering af genbrugspladsen i Børkop.
 211   Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2019.
 212   Beskæftigelsesplan 2020-2023.
 213   Tilsyn med Vejle Kommunens administration af rådighedsreglerne - 3. kvartal 2018.
 214   Databeskyttelse. (Lukket sag)
Sidst opdateret: