0   Indledning og spørgetid indholder sag 39
 16   Valg af suppleant for socialt sagkyndig til Huslejenævnet.
 17   Valg af suppleant for socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet.
 18   Valg af stedfortrædere for delegerede til KL's delegeretmøde.
 19   Garantiprovision - § 60 selskaber.
 20   Jelling Varmeværk - Ansøgning om kommunegaranti til solvarmeanlæg.
 21   Hjælpemidler til folketingsvalg og Europa-Parlamentsvalg i 2019.
 22   Røgfri skoledag.
 23   Forslag til lokalplan nr. 1291 - Boligområde ved Rensdyrvej, Vejle - og tillæg nr. 34 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 24   Forslag til lokalplan nr. 1296 - Teknisk anlæg, solceller ved Nordre Ringvej, Vandel, Etape 3 - og tillæg nr. 39 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 25   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1275 - Boligområde ved Vindingvej, Vejle - og tillæg nr. 23 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 26   Endelig ophævelse af Byplanvedtægt nr. 2 for Give Stationsby.
 27   AAB afd. 41 - Tagboliger - Godkendelse af skema C.
 28   Vejle Kommunens bemærkninger til og indsigelser mod fredningsnævnets beslutning om fredning af Vejle Ådal.
 29   Plan for fremtidig forsyningssikkerhed i Energnist.
 30   Udskiftning af tag almene ældreboliger Frejasgade og Tønnesgade.
 31   Ansøgning om lånegaranti – Gårslev Hallen – renovering og ombygning..
 32   Anlægsbevilling til renovering og ombygning af Gårslev hallen.
 33   Anlægsbevilling til renovering af idrætsfaciliteter.
 34   Forslag om ændring af vedtægter for Vejle Spildevand A/S.
 35   Forslag om klausuler på restaurationsbesøg og restaurationsydelser. (afvist)
 36   Køb af jord. (Lukket sag)
 37   Forslag om advokatundersøgelse. (Lukket sag)
 38   Forslag om strategisk opkøb af arealer. (Lukket sag)
 39   Stedfortræderindkaldelse for Peder Hummelmose., indholdt i Sag 0
     
Sidst opdateret: