0   Indledning og spørgetid
 76   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 77   Årsrapport 2018.
 78   Redegørelse for intern kontrol 2018.
 79   Byggemodning af parcelhusgrunde.
 80   Anlægsbevilling til færdiggørelse af byggemodninger 2019.
 81   Forslag til lokalplan nr. 1294 - Boligområde ved Boeskærvej, Vejle - og bilag nr. 36 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 82   Forslag til lokalplan nr. 1301 - Område til offentligt formål og boliger nord for Plantagevej, Jelling - og tillæg nr. 42 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 83   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1235 - Område til boliger, offentlige og rekreative formål ved Herningvej, Jelling - og bilag nr. 19 Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 84   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1290 - Offentligt område ved Fælleshåbsvej og Skikballevej, Brejning - og tillæg nr. 33 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 85   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1284 - Boligområde øst for Fælleshåbsvej, Brejning.
 86   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1269 - Område til rekreative formål ved Mølvangvej, Jelling.
 87   Tillæg 230 til spildevandsplanen for boligområde ved Anesminde, Jelling.
 88   AAB - Havneparken - Godkendelse af Skema B.
 89   Ansøgning om deltagelse i DK2020 den fælles indsats mod klimaforandringerne.
 90   Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2018.
 91   Decisionsskrivelse vedr. revisionsberetning for 2017 på arbejdsmarkedsområdet.
 92   Forslag om brev til statsminister Lars Løkke Rasmussen vedrørende strækningen København - Struer.
 93   Forslag om klausuler på restaurationsbesøg og restaurationsydelser.
 94   Indgåelse af aftale. (Lukket sag)
 95   Lukket punkt. (Lukket sag)
     
Sidst opdateret: