0   Indledning og spørgetid        
 242   Deltagelse i kommunale aktiviteter        
 243   Anmodning om fritagelse for hverv som medlem af Sydtrafiks Repræsentantskab.        
 244   Lån 2019 (ekskl. ældreboliger).        
 245   Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2020.        
 246   Boligpolitik - endelig godkendelse af boligpolitik 2019-2023.        
 247   Forslag til ny erhvervspolitik - Erhvervspolitik i førertrøjen 2020-2025.        
 248   Tilslutning til Borgerblikket.        
 249   Vejle Erhvervshavn - Budget 2020.        
 250   Anlægsregnskab.        
 251   Ændring af styrelsesvedtægten for Vejle Kommunes skolevæsen - valgperiode for skolebestyrelser.        
 252   Anlægsbevilling til cykelstier 2020.        
 253   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1265 - Erhvervsområde ved Grundet Ringvej, Vejle - og tillæg nr. 37 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.        
 254   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1297 - Centerområde ved Flegmade 9-13, Vejle - og tillæg nr. 47 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.        
 255   Lokalplan nr. 1300 - Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop - og tillæg nr. 40 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.        
 256   Anlægsbevilling til rekreative tiltag ved klimaprojekt ved Østerbrogade/Horsensvej.        
 257   Anlægsbevilling til Ressource Center Vejle.        
 258   Nye vedtægter for TVIS.        
 259   Udpegning af medlemmer til bestyrelser, repræsentantskaber mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område.        
 260   Bevilling af driftstilskud - Vejle Tennisklub.        
 261   Etablering af parkeringsplads og fritlæggelse af palisaden ved Monumentområdet, Jelling.        
 262   Rykningspåtegning på pantebrev. (Lukket sag)        
 263   Jordsalg. (Lukket sag)        
 264   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)        
Sidst opdateret: