0   Indledning og spørgetid
 53   Fraværsoversigt 2018.
 54   Prioritering af 9,9 mio. kr. pulje.
 55   Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2018 til 2019.
 56   Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.
 57   Anmodning om samtykke til vedtægtsændringer i TREFOR.
 58   Udsigtspavillon i Skyttehushaven.
 59   Anlægsbevilling til daginstitution i Tirsbæk Bakker.
 60   Anlægsregnskaber Teknisk Udvalg.
 61   Ekspropriation til cykelsti langs Tornsbjergvej, Vejle.
 62   Forslag til lokalplan nr. 1239 - Boligområde ved Diagonalvejen og Skovparken, Give.
 63   Forslag til lokalplan nr. 1285 - Boligområde ved Vejlevej 33, Jelling - og tillæg nr. 31 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 64   Forslag til lokalplan nr. 1286 - Boligområde mellem Petersmindevej og Stenbukken, Vejle.
 65   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1272 - Boligområde ved Sejershaven, Gadbjerg.
 66   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1281 - Bygning til hotel ved H.O. Wildenskovsvej i Kellers Park, Brejning - og tillæg nr. 29 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 67   Tillæg nr. 210 til spildevandsplan for nedlæggelse af Smidstrup Renseanlæg samt anlæg af ny transportledning.
 68   Østerbo afd. 53 - Østbyparken - Godkendelse af skema B
 69   Anlægsregnskab NMU.
 70   Ændring af vedtægter for Trekantområdets Brandvæsen – byggeloven.
 71   Forslag om implementering af nye parametre - FN's verdensmål, klima- og miljøpåvirkning - i sagsfremstillingerne.
 72   Overdragelse af Nørup Sognegård samt salg af ejerlejlighed. (lukket sag)
 73   Jordsalg.  (lukket sag)
 74   Salg af yderligere byggeretter – Havneparken.  (lukket sag)
 75   Køb af fast ejendom.  (lukket sag)
Sidst opdateret: