0   Indledning og spørgetid.
 146   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 147   Udpegning til den politiske koordinationsgruppe for Vejle Ådal og Fjord.
 148   Dannelse af fælles turismedestination for Vejle, Kolding og Billund.
 149   Udmøntning af Trepartsaftale om AUB.
 150   Ligestillingsredegørelsen 2020.
 151   Halvårsregnskab 2020 - hele kommunen.
 152   Nedsættelse af § 17.4 Klimaudvalg.
 153   Årlig afrapportering til Boligministeriet på arbejdet med implementering af Udviklingsplanen for Finlandsparken.
 154   Værtsskab for DGI landsstævne 2025.
 155   Udskydelse af Tour de France Grand Départ i Danmark fra 2021 til 2022.
 156   Anlægsbevilling til opdatering af højdevarslingssystemet for broer i Vejle.
 157   Anlægsbevilling – Ny cykelsti langs Fertinvej fra Horsensvej til Grundet Ringvej.
 158   Anlægsbevilling – Skitseprojekt for stitunnel og adgangsbro i Ny Rosborg.
 159   Anlægsbevilling - renovering af Torvet i Give.
 160   Forslag til lokalplan nr.1259 Offentligt område ved Gammelhavn og Sjællandsgade, Vejle og tillæg nr. 65 til Vejle Kommuneplan 2017-2029 med miljø- og miljøkonsekvensvurdering
 161   Forslag til lokalplan nr. 1316 - Boligområde ved Pottervej, Givskud og tillæg nr. 66 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 162   Forslag til lokalplan nr. 1322 Boligområde ved Solsortevej, Thyregod og tillæg nr. 63 til Kommuneplan 2017-2029.
 163   Forslag til lokalplan nr. 1324 Erhvervsområde ved Fertinvej og Dandyvej og tillæg nr. 64 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 164   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1325 Offentlige formål ved Fælleshåbsvej, Gauerslund.
 165   Høringssvar - VVM for udvidelse af E45 Skanderborg-Vejle.
 166   Oversigt over sager om grundvandsbeskyttelse i Vejle Kommune.
 167   Forslag til indsatsplan til grundvandsbeskyttelse for Lindved-Hedensted området.
 168   Forslag til Vejle Kommunes retningslinjer for grundvandsbeskyttelse.
 169   Forslag til revision af trinmodel for nitrat.
 170   Forslag til ny trinmodel for pesticider samt nyt handlingskatalog for pesticider i Vejle Kommune.
 171   Grundvandsbeskyttelse i de boringsnære beskyttelsesområder i Vejle Kommune.
 172   Anlægsbevilling til klimatilpasningsprojekter - Vejle by.
 173   Velfærdsteknologi - Anlægsbevilling 2020.
 174   Ansøgning om kommunal lånegaranti - Give Kunstgræsbane.
 175   Udpegning af et nyt medlem til Folkeoplysningsudvalget samt nye medlemmer til bestyrelsen for Vejle Musikskole.
 176   Plan for drift. (Lukket sag) ændret til åben sag
 177   Vejle Prisen 2019 (Lukket sag)
     
     
Sidst opdateret: