0   Indledning og spørgetid.
 216   Godtgørelse af energiafgifter.
 217   Afgørelse efter miljøvurderingsloven til projekt Gammelhavn.
 218   Lån 2020 (ekskl. ældreboliger).
 219   Anlægsbevilling til veldefinerede anlægspuljer og anlægsprojekter 2021.
 220   Vejle Erhvervshavn - Budget 2021.
 221   Ekspropriationsbemyndigelse til TVIS fjernvarmetransmissionsledning - Vejle, Jelling og Bredsten.
 222   Spildevandsplan 2020-2028.
 223   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1312 - Boligområde ved Smalle Jerlevvej, Jerlev og tillæg nr. 53 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 224   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1316 - Boligområde ved Pottervej, Givskud og tillæg nr. 66 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 225   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1322 Boligområde ved Solsortevej, Thyregod og tillæg nr. 63 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 226   Endelig vedtagelse Lokalplan nr. 1324 Fertinvej og Dandyvej og tillæg nr. 64 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 227   ØsterBO - Helhedsplan for afd. 28 - Skema A.
 228   Domea Vejle-Børkop - Helhedsplan for afd. 8759 - Skema A.
 229   Boligforeningen Give, afd. 13628, Vonge-Thyregod-Givskud - Skema A.
 230   Administration af kystbeskyttelsesloven samt delegering af beslutningskompetence
 231   Lovliggørelse af kystbeskyttelse ved Niels Pedersensvej 35a, 35b og 37.
 232   Godkendelse af DK2020 Klimaplan.
 233   Endelig vedtagelse af stormflodsstrategi - Stormflodsbeskyttelse der gror med byen.
 234   Skema A. Kong Gauers Gård - Plejecenter og aktivitetscenter.
 235   Beskæftigelsesplan 2021.
 236   Ansøgning om lånegaranti til etablering af kunstgræsbane.
 237   Forøgelse af kommunal lånegaranti - Give Kunstgræsbane.
 238   Rammer for udmøntning af Grøn Pulje.
 239   Overdragelse af fast ejendom. Lukket sag.
 240   Køb af bygninger på lejet grund. Lukket sag.
 241   Køb af fast ejendom. Lukket sag.
 242   Køb af arealer - Vingsted/Ravning. Lukket sag.
 243   Køb af fast ejendom, Vejle. Lukket sag.
 244   Køb af fast ejendom, Vejle. Lukket sag.
 245   Forhandlinger. Lukket sag
 246   Varsel. Lukket sag.
 247   Budget 2021 Lukket sag.
 248   Køb af fast ejendom Lukket sag.
Sidst opdateret: