0   Indledning og spørgetid
 43   Kommunale aktiviteter.
 44   Borgmesterbeslutning: Stedfortræderindkaldelse for Lone Myrhøj.
 45   Borgmesterbeslutning: Kommunens betaling af fakturaer.
 46   Borgmesterbeslutning: Udskiftning af vinduer, døre og altaner Kjærsgården og Vardevej.
 47   Borgmesterbeslutning: Anlægsbevilling - Opgradering af Havneruten - etape 1 – Østerbrogade.
 48   Borgmesterbeslutning: Anlægsbevilling og ekspropriationsbemyndigelse til udvidelse af samkørselsplads ved Grønlandsvej.
 49   Borgmesterbeslutning: Fremrykning af anlægsarbejder og ændret disponering af anlægsbevilling til Vejle Midtbypuljen.
 50   Borgmesterbeslutning: Domea Vejle-Børkop afd. 8705 og 8706 - Godkendelse af renovering - Skema B.
 51   Borgmesterbeslutning: Domea Egtved afd. 8851 - Godkendelse af tagrenovering.
 52   Borgmesterbeslutning: Vejle Ældreboligselskab afd. 112-02 - Godkendelse af renovering og låneoptagelse.
 53   Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2019 til 2020.
 54   Fremrykning af anlægsprojekter i 2020 samt fra 2021.
 55   Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.
 56   Årsrapport 2019.
 57   Intern kontrol - Redegørelse 2019 og Handlingsplan 2020.
 58   Årsberetning for Borgerguide, Bosætningsguide og Erhvervsguide.
 59   Anlægsbevilling - Ny Rosborg.
 60   Igangsætning af byggemodning af parcelhusgrunde.
 61   Tilbagekøb af erhvervsgrund, Vejle Nord.
 62   Nedrivning og fritlæggelse af palisaden, Vestergade 4, Jelling.
 63   Kvalitetsrapport for Vejle Kommunes skolevæsen - skoleåret 2018/19.
 64   Anlægsbevilling - Kloakseparering af kommunale ejendomme.
 65   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1300 - Boligområde øst for Pjedstedvej, Børkop Syd - og tillæg nr. 40 til Kommuneplan 2017-2029.
 66   Tillæg nr. 242 til spildevandsplanen - Nyt boligområde ved Pjedstedvej, Børkop Syd.
 67   Anlægsregnskaber TU.
 68   Anlægsregnskaber NMU.
 69   Nye vedtægter for TVIS.
 70   Anlægsregnskaber for projekter over 2. mio. kr., som er afsluttet i 2019..
 71   Anlægsbevilling til renovering af idrætsfaciliteter.
 72   Materialebanken - den fremtidige drift.
 73   Lejekontrakt. (Lukket sag)
 74   Magelæg af mindre arealer, Vejle. (Lukket sag)
 75   Køb af ejendomme i Thyregod. (Lukket sag)
     
     
Sidst opdateret: