0   Indledning og spørgetid
 90   Udpegning af nyt medlem i Handicaprådet.
 91   Rykning af kommunegaranti - Brejning Efterskole.
 92   Posthusgrunden – realisering af revideret og reduceret projekt inden for lokalplan nr. 1225.
 93   TVIS - Godkendelse af låneoptagelse.
 94   Forslag til lokalplan nr. 1320 Centerområde ved Søndertorv, Sønderbrogade og Enghavevej, Vejle og tillæg nr. 60 til Vejle Kommuneplan 2017-2029
 95   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1280 Boligområde ved Sønder Bygade og Enghaven, Grejs og tillæg nr. 41 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 96   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1306 for et boligområde ved Søndermarksvej, Skærup og tillæg nr. 50 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 97   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1309 Rekreativt område ved Grindstedvej, Vandel og tillæg nr. 51 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 98   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1313 Erhvervsområde nordøst for Vejlevej, Svindbæk og tillæg nr. 54 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 99   Anlægsbevilling - Oplevelsesrejse i Vejle Ådal - stier og 'tidsrejsekikkert' ved Tørskind Grusgrav.
 100   Årsberetning magtanvendelse Voksenudvalgets område 2019.
 101   Årsrapport magtanvendelse på Seniorudvalgets område 2019.
 102   Resultatrevision 2019.
 103   Forslag om principbeslutning om et nyt Vejle Kulturhus og Musikskole.
 104   Forslag om klimamedarbejder.
 105   Initiativsag - genoptagelse af pkt. 47 fra Byrådets dagsorden den 22. april 2020.
 106   Køb af fast ejendom. (Lukket sag)
 107   Magelæg af arealer. (Lukket sag)
Sidst opdateret: