0   Indledning og spørgetid
 120   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 121   Ændring i taksten for forplejning på Seniorudvalgets og Voksenudvalgets område.
 122   Byggemodning af boligområde - delegation af kompetence til køb af mindre arealer.
 123   Årsregnskab 2020.
 124   kvartalsopfølgning 2021 - Hele kommunen.
 125   Indkøbspolitik.
 126   Ny Beredskabskommission.
 127   Anlægsbevilling - Parkeringshus i Sjællandsgade.
 128   Anlægsrevision - Fremrykning af anlægsprojekter.
 129   Høringssvar til Ankestyrelsen vedr. støtte på dagtilbudsområdet.
 130   Anlægsbevilling - Trafikafvikling Niels Bohrs Vej.
 131   Godkendelse – Trafiksikkerhedsplan 2021-2024.
 132   Forslag til lokalplan nr. 1339 Centerområde ved Flegmade og Boulevarden, Vejle og tillæg nr. 79 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 133   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1335 Område til offentlige formål ved Jellingvej, Hover og Kp tillæg 75.
 134   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1344 for teknisk anlæg ved Knabberupvej, Skibet.
 135   Handicaptoiletter - henvendelse fra Dansk Handicap Forbund.
 136   Godkendelse af regnskab 2020 TrekantBrand.
 137   Anlægsbevilling - Projekt vandløbsspidser i Hørup Bæk.
 138   Godkendelse af ejerstrategi for TVIS.
 139   Regional Rammeaftale om danskuddannelse til voksne udlændinge.
 140   Ansøgning om kommunal lånegaranti - Vejle Sportsfiskerforening.
 141   Initiativsag - Forslag om oprettelse af tryghedsvagter.
 142   Opfølgning på initiativsag - Redegørelse fra borgmester og kommunaldirektør i forbindelse med overtagelse af arealer på Gammelhavn på byrådets møde den 19. maj 2021, pkt. 115.
 143   Køb af mindre areal (Lukket sag).
 144   Prisfastsættelse af grunde (Lukket sag).
 145   Prisfastsættelse af grunde (Lukket sag)
     
     

 

Sidst opdateret: