0   Indledning og spørgetid
 146   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 147   Valg af socialt sagkyndig til Huslejenævnet.
 148   Valg af socialt sagkyndig til Beboerklagenævnet.
 149   Kompensation for jordbundsforhold, parcelhusgrund Uhrhøj, Vejle.
 150   Kompensation blød bund, storparcel, Grejs.
 151   Afvikling af kommunal- og regionalvalg 2021.08.18.
 152   Årsrapport 2020 for Vejle Erhvervshavn.
 153   Forslag til ny bosætningsstrategi 2030.
 154   Anlægsbevilling – Vejomlægning Gammelhavn og nedtagning af Godsbanebygningen.
 155

 

Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1327 Boligområde ved Skovbakken, Give.
 156   Anlægsbevilling – Prioritering af restmidler til skolevejsprojekter.
 157   Forslag til lokalplan nr. 1337 boligområde ved Ribe Landevej og tillæg nr. 3 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 158   Godkendelse af forslag vedr. justeringer til nuværende indsamlingsordninger på affalds- og ressourceområdet.
 159   Årsberetning magtanvendelse Voksenudvalgets område 2020.
 160   Årsberetning magtanvendelse på Seniorområdet 2020.
 161   Ansøgning om overførsel af kommunal lånegaranti samt driftstilskud - Vejle Tenniscenter.
 162   Initiativsag - forslag om genoptagelse af sag i Teknisk Udvalg vedrørende projekt cykelsti ved Flegborg.
 163   Salg af fast ejendom. (Lukket sag)
 164   Byggemodning og salg af fast ejendom. (Lukket sag)
 165   Udbud af revisionsydelse for Vejle Kommune – kontraktindgåelse. (Lukket sag)

 

Sidst opdateret: