0   Indledning og spørgetid
 96   Deltagelse i kommunale aktiviteter.
 97   Nedsættelse og udpegning til politisk styregruppe for Vejle Brandvæsen
 98   Godkendelse af udtrædelsesaftale vedrørende Trekantområdets Brandvæsen I/S.
 99   Nyt materiel til beredskabet - Vejle Brandvæsen.
 100   Lys- og græsforhold på Vejle Stadion.
 101   Opdatering af stadionleje for Vejle Stadion. (Udgået sag)
 115   Initiativsag - Redegørelse fra borgmester og kommunaldirektør i forbindelse med overtagelse af arealer på Gammelhavn. (Rækkefølge ændret)
 102   Udmøntning af byrådets beslutning vedrørende projekt ved Gammelhavn
 103   Byudvikling ved Violvej, Give.
 104   Anlægsbevilling - Rådhustorvet, Vejle.
 105   Anlægsbevilling - Trafikafvikling Jægervænget.
 106   Godkendelse af forslag til byvision for Egtved.
 107   Forslag til lokalplan nr. 1330 Boligområde ved Bramdrupvej og Sofiesmindevej, Ågård og tillæg nr. 72 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 108   Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1314 boligområde ved Birke Allé, Ødsted og tillæg nr. 55 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 109   Endelig vedtagelse af lokalplan 1400 Anvendelsen af stueetager i Vejle Midtby.
 110   Forslag til Vejle Kommunes Affalds- og Ressourceplan 2020-2032.
 111   Fredningsnævnets afgørelse om fredning af Vejle Ådal.
 112   Skema C Meta Mariehjemmet.
 113   Ansøgning fra Vejle Golf Club om godkendelse af investering og optagelse af lån samt bevilling af kommunal lånegaranti.
 114   Status på gentænkning af studiestartskoncerten.
 116   Erstatning for ledningsdeklaration på kommunale matrikler i Vandel og Skibet samt forhøjelse af delegationsbeløb. (Lukket sag)
 117   Erstatning for ledningsdeklaration på kommunale matrikler fra Vejle til Jelling. (Lukket sag)
 118   Salg af fast ejendom. (Lukket sag)
 119   Digital godkendelse af beslutningsprotokol.
     

 

Sidst opdateret: