0   Indledning og spørgetid
 72   Deltagelse i kommunale aktiviteter
 73   Ændring af Vejle Kommunes Styrelsesvedtægt.
 74   Lys- og græsforhold på Vejle Stadion.
 75   Opdatering af stadionleje for Vejle Stadion. (Udsat punkt)
 76   Fritagelse for stigning i grundskyld, som følge af ændret planforhold.
 77   Årsrapport 2020.
 78   Anlægsbevilling - Byggemodning af boligområder.
 79   Udmøntning af byrådets beslutning vedrørende projekt ved Gammelhavn. (udgået sag)
 80   Endelig vedtagelse af tillæg nr. 69 til Vejle Kommuneplan 2017-2029, udvidelse af landsbyrammen ved Ø. Starup.
 81   Anlægsbevilling - Etablering af busdepot til kollektiv trafik.
 82   Anlægsbevilling - udvidelse af bro, Østerbrogade og vejdel
 83   Anlægsbevilling - bro og cykelsti, Toftum.
 84   Anlægsbevilling - Gauerslund, realiseringsplan vedr. fysiske anlæg.
 85   Forslag til lokalplan nr. 1323 Boligområde ved Skyttehusgade, Vejle og tillæg nr. 68 til Vejle Kommuneplan 2017-2029.
 86   Godkendelse af gebyr for anvisning af erhvervsaffald og gebyr for anmeldelse af jordflytning.
 87   Anlægsbevilling - Samlet idrætscenter i Give.
 88   Forhøjelse af lånegarantipulje for frivillige foreninger.
 89   Ansøgning om lånegaranti til idrætsfaciliteter i Give.
 90   Udpegning af ny stedfortræder til Folkeoplysningsudvalget.
 91   Anlægsregnskab for etablering af lokaler til Vejle Unge Vejledning.
 92   Initiativsag - Coronarelaterede udgifter.
 93   Køb af mindre arealer. (Lukket sag)
 94   Prisfastsættelse af grunde (Lukket sag)
 95   Digital godkendelse af beslutningsprotokol

 

Sidst opdateret: