På grund af tekniske problemer er der ingen lyd

  0   Indledning og spørgetid.
 165   Budgetforslag 2023-2026, 2. behandling.
 166   Kirkeskat 2023.
 167   Forslag til lokalplan nr. 1310 Centerområde, Give midtby.
 168   Forslag til lokalplan 1343 Boligområde ved Ulvehavevej, Mølholm.
 169   Forslag til lokalplan 1351 Boliger ved Agerbølvej, Give og tillæg nr. 11 til kommuneplan 2021-33.
 170   Forslag til Lokalplan nr. 1372 Erhvervsområde ved Vejlevej, Jelling.
 171   Endelig vedtagelse lokalplan nr.1355 Erhvervsområde ved Industrivej, Børkop og tillæg nr.14 til Vejle Kommuneplan 2021-2023.
 172   Endelig vedtagelse af delvis ophævelse af Byplanvedtægt nr. 3 for et erhvervsområde ved Fredericiavej og Ryttergrøftsvej.
 173   Indkaldelse til Åstedsforretning og ekspropriationsbemyndigelse  til fortov på Bredballe Byvej, Bredballe.
 174   Godkendelse af forslag til Vejle Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
 175   Godkendelse af forslag til Vejle Kommunes Regulativ for husholdningsaffald
 176   Ansøgning om brug af jord - Grejs-Dalen Idrætsklub
 177   Anlægsregnskab
 178   Supplerende oplysninger til Ankestyrelsen
 179   Lejemål til tilbud i Center for Social Rehabilitering. (Lukket sag)
     
     

 

Sidst opdateret: