0   Indledning og spørgetid.
 50   Kommunal aktiviteter.
 51   Nyt integrationsråd i Vejle Kommune pr. 1 april 2022 - udpegning af medlemmer.
 52   Udpegning af medlemmer til Billedkunstrådet i Vejle Kommune.
 53   Byrådet - fraværsoversigter 2021.
 54   Bemyndigelse til underskrift.
 55   Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget.

 56

  Delegerings- og kompetencefordelingsplan for folkeoplysningsområdet.
  57   Anlægsregnskaber på Økonomiudvalgets område.
 58   Nedrivning af ejendomme.
 59   Overførsel af drifts- og anlægsmidler fra 2021 til 2022.03.30.
 60   Vejle Fjernevarme - Ansøgning om kommunegaranti.
 61   Anlægsbevilling - Ny Rosborg.
 62   Regnskab 2021 inkl. overførsel 2021/2022 – Økonomiudvalget.
 63   Kvalitetsrapport for Vejle Kommunes skolevæsen, skoleåret 2020-21.
 64   Udmøntning af 10 mio. kr. til skolerne fra 40 mio. kr. puljen.
 65   Indkaldelse til Åstedsforrretning og ekspropriationsbemyndigelse til cykelsti på Toftumvej, Børkop.
 66   Anlægsregnskaber TU.
 67   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1345 Erhvervsområde ved Vandelvej og Tørskindvej og tillæg nr. 4 til Vejle Kommuneplan 2021-2031.
 68   Anlægsbevilling - Beslutning om istandsættelse af Vejle Rådhus
 69   Anlægsregnskaber KNMU.
 70   Godkendelse af Vejle Kommunes Jordregulativ 2022.03.30.
 71   Status på oprensning af søerne i Randbøldal, herunder behov for 2,1 mill. kr. til at afslutte projektet.
 72   Anlægsregnskaber for projekter over 2 mio. kr., som er afsluttet i 2021.
 73   Driftstilskud - Hover Kunstgræsbane.
 74   Egtvedpigens Verden - frigivelse af midler til indledende faser.
 75   Ansøgning om lånegaranti til Gauerslund Padel.
 76   Initiativsag - Røgfri møde- og arbejdstid for politikere, borgere og gæster.
     
     

 

Sidst opdateret: