0   Indledning og spørgetid
 15   Kommunale aktiviteter.
 16   Styrelsesvedtægt 2022-2025.
 17   Forretningsorden for Vejle Byråd 2022 – 2025.
 18   Indstilling af yderligere medlem til Vurderingsankenævnene.
 19   Valg af medlemmer til Beredskabskommissionen.
 20   Særlige udvalg.
 21   Erhvervskontaktudvalg 2022-2025.
 22   Udpegning af repræsentanter til bestyrelser, råd og nævn.
 23   Udpegning af valgbare kandidater til bestyrelsen i Dansk Affaldsforening.
 24   Udpegning af politiske repræsentanter til Klima- og Miljøforum.
 25   Udpegning af medlemmer til plangruppen - Landskabsplan for Vejle Ådal og Fjord.
 26   Udpegning af repræsentanter til styregruppen "Fjordgruppen".
 27   Udpegning af politiske repræsentanter til vandoplandsstyregrupper.
 28   Udpegning af repræsentant til generalforsamling i Give Plantage ApS.
 29   Udpegning af medlem til Solgavens bestyrelse.
 30   Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for FGU Trekanten.
 31   Valg af 1 byrådsmedlem til bestyrelsen for Give-Grindsted Uddannelsescenter.
 32   Udpegning af medlemmer til bestyrelser, repræsentantskaber mv. på Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 33   Forslag til lokalplan nr. 1349 Boligområde ved Vindingvej, Vejle og tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2021-2033.
 34   ØsterBO afd. 28, Nørrebrogade - Godkendelse af renovering - Skema B.
 35   Lån 2021 (ekskl. ældreboliger).
 36   Røgfri arbejdstid. (Udgået)
 37   Opfølgning vedr. anlæggelse af hybridgræs på Vejle Stadion.
 38   Køb af fast ejendom (Lukket sag)
     

 

Sidst opdateret: