0   Indledning og spørgetid 
 13   Valg til Integrationsrådet 4. marts 2023: Ændring af Rådets vedtægter.
 14   Anlægsbevilling - DGI landsstævne og udvikling Ny Rosborg.
 15   Anmodning om kommunegaranti - Jelling Varmeværk.
 16   Forslag til ny ejerstrategi for Vejle Erhvervshavn.
 17   Forslag til lokalplan nr. 1340 Bevarende lokalplan for Lido bebyggelsen, Fredericiavej, Vejle.
 18   Forslag til lokalplan nr. 1360 Center- og boligområde ved Jerlevvej, Jerlev.
 19   Forslag til lokalplan nr. 1362 Boligområde ved Moldevej, Vejle og tillæg nr. 17 til Vejle Kommuneplan 2021-2033.
 20   Forslag til lokalplan nr. 1365 for boliger ved Nørrebrogade, Vejle.
 21   Forslag til lokalplan nr. 1379 Etageboligområde ved Agerbølvej 1-3, Give og tillæg nr. 26 til Vejle Kommuneplan 2021-33.
 22   Anlægsbevilling - Udbedring betonelementbyggerier anvendt i fire byggerier fra 1960'erne.
 23   Endelig vedtagelse lokalplan nr. 1336 Område til offentlige formål ved Søndermarkshallen, Vejle.
 24   Godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplanen vedrørende spildevandsledninger og lokalplanområde.
 25   Forslag om ændring af beredskabsperioden for kl. 2 og 3 veje i vinterregulativet.
 26   Endelig vedtagelse Vejle Kommunes Varmeplan 2022-2028.
 27   Endelig vedtagelse af revideret klimatilpasningsplan.
 28   Indskudslån til beboere på Atriumhaven og Smidstrupparken.
 29   Anvendelse af Atriumhaven og Smidstrupparken.
 30   Egtvedpigens Verden orientering om idekonkurrence og godkendelse af videre proces.
 31   Initiativsag - "Principbesluting - Bevare Vejle gågade". (Udgået)
 32   Salg af erhvervsjord (Lukket sag).
 33   Erhvervelse af arealer (Lukket sag)
     

 

Sidst opdateret: